triangle
Nieuws / Wier Kliniek Gesloten

Buurtcoaches Fivoor blijven in Den Dolder

De buurtcoaches van Fivoor blijven hun rondes lopen op de WA Hoeve en daarbuiten. Aanvankelijk was het voornemen om de buurtcoaches per 1 januari 2021 alleen nog toezicht te laten houden op het terrein van de WA Hoeve. Dat besluit heeft Fivoor later opgeschort tot 1 maart 2021. Deze tijd is benut om in goed overleg met de gemeente te onderzoeken hoe samen de beste oplossing kan worden gevonden. Daar is het besluit van Fivoor uit voortgekomen om de inzet van de buurtcoaches te continueren. De buurtcoaches blijven dus ook in het dorp zichtbaar aanwezig. Hun inzet wordt verschoven naar de uren tussen de vroege middag en de late avond.

Verbinding

De buurtcoaches van Fivoor zijn sinds jaar en dag een vast gezicht op de WA Hoeve en in het dorp Den Dolder. Het voornemen om de inzet van de buurtcoaches te beperken tot het terrein van de WA Hoeve heeft een discussie op gang gebracht bij de inwoners van Den Dolder. In de gesprekken die daarop volgden, hebben zowel de inwoners, de gemeente als Fivoor benadrukt hoe belangrijk de rol van de buurtcoaches is. Zij zijn van groot belang in de verbinding tussen bewoners, instellingen en cliënten. En om omwonenden en winkeliers in Den Dolder te helpen bij incidenten waarbij psychiatrisch patiënten van Fivoor of andere instellingen op de WA Hoeve betrokken zijn.

Bijdrage aan veiligheid

De belangrijke rol van de buurtcoaches als het gaat om onderlinge betrokkenheid, wederzijds begrip en leefbaarheid is voor Fivoor aanleiding om hun inzet te continueren. Zij blijven daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in het dorp. De inzet wordt toegespitst op de uren waarin de meldingen doorgaans plaatsvinden: van de vroege middag tot de late avond. Daarnaast blijft er nauwe afstemming in de samenwerking met de BOA’s, de gemeente, de politie en de wijkmanager, die allen een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de openbare veiligheid in het dorp.

Weinig meldingen

In de loop van 2020 kwam Fivoor tot de conclusie dat de inzet van de buurtcoaches in financieel opzicht niet langer te verantwoorden was. Daar kwam nog bij dat het aantal meldingen lange tijd laag was en de hulp van de buurtcoaches ook werd ingeroepen voor andere incidenten.

Met de voortzetting van de inzet van de buurtcoaches in hun huidige rol wil Fivoor ook in de toekomst een blijvende bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Den Dolder.

Het telefoonnummer van de buurtcoaches is 06-51423309. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt de buurtcoaches ook mailen: buurtcoach@fivoor.nl.

Bij een acute dreiging en/of gevaar belt u de politie via 112.