triangle
Keurmerk CCAF voor Forensisch FACT Regio Utrecht
Nieuws / Ambulant Centrum Utrecht – Volwassenen

Keurmerk CCAF voor Forensisch FACT Regio Utrecht

Het Forensisch FACT-team Regio Utrecht heeft met als eindcijfer een 8,8 het keurmerk Forensisch FACT ontvangen van het CCAF. Een score vanaf 8,8 en hoger levert een optimaal certificaat op. Een heel mooi resultaat waar wij trots op mogen zijn! Op 17 december 2020 werd het team geauditeerd. De auditoren gebruikten voor het meten van de modelgetrouwheid het instrument Forensisch FACT 2019. Het keurmerk is drie jaar geldig.

Over het team Forensisch FACT Regio Utrecht

Over het team werd het volgende gezegd: ‘Het team heeft een caseload van 95 cliënten en een teamomvang van 8,75 FTE. Het team kenmerkt zich door een bescheiden omvang met een mooi aanbod passend bij de forensische doelgroep. Het team straalt vertrouwen en ervaring uit, wat ingezet wordt in het herstelproces van de cliënt gericht op terugkeer in de maatschappij. Dit komt duidelijk naar voren in de reacties van het cliëntpanel, waar dankbaarheid en de professionele, betrokken manier van werken wordt geuit.’

Het behandelmodel Forensisch FACT

Cliënten die door het Forensisch FACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. FACT-teams ondersteunen deze cliënten praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg, het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het heel team en doelgroep- en wijkgericht werken.​

CCAF keurmerk

Teams met een CCAF keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch FACT-model. Onderzoek toont aan dat teams die volgens dit model werken betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Cliëntenorganisatie, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers hebben dankzij het keurmerk inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Over CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van Forensisch FACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Forensisch FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op hun website.