triangle
FACT Wier Utrecht ontvangt het CCAF keurmerk
Nieuws / Fivoor algemeen

FACT Wier Utrecht ontvangt het CCAF keurmerk

FACT Wier Utrecht heeft weer een mooi resultaat gehaald bij de audit van het keurmerk CCAF (met optimale implementatie)! Een heel mooi resultaat waar wij trots op mogen zijn!

Wat doet FACT Wier?

FACT-team Wier is een ambulant team en werkt multidisciplinair en herstelgericht. Zorg wordt geleverd op de Fivoor-locaties in regio Utrecht, bij de cliënt thuis of in de woon/werksituatie van de cliënt.

FACT Wier werkt met de  SGLVG doelgroep (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt). De patiënten kenmerken zich door een complexiteit aan problematiek. Juist de samenhang tussen deze problemen is complex, waardoor zij hooggespecialiseerde zorg nodig hebben. Er zijn problemen op bijna alle leefgebieden. Dit vraagt veelal om een individuele benadering en specialistisch behandelprogramma.

Wat is het CCAF keurmerk?

Teams met een CCAF keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT en Flexible ACT model. Onderzoek toont aan dat teams die volgens dit model werken betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Cliëntenorganisatie, familievertegenwoordigers en zorginkopers hebben dankzij het keurmerk inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie over CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van Forensisch FACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Forensisch FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op hun website.