triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Financiering Levensloopaanpak rond

De financiering voor de kosten van de forensisch levensloopcoördinator is voorlopig rond! Er is een vast dagtarief van 20 euro per cliënt afgesproken. Ongeacht waar de cliënt op dat moment verblijft. Deze oplossing is tijdelijk en blijft van kracht tot er een structurele oplossing is. Goed nieuws dus! Fivoor start daarom per direct weer met het includeren van nieuwe cliënten in de Levensloopaanpak.

Dank aan alle partijen dat het gelukt is om tot een werkbare oplossing te komen met een minimum aan administratieve lasten. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V)  hebben zich hier samen met Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse ggz en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) enorm voor ingespannen.

Wat was het probleem?

In januari heeft Fivoor een brandbrief gestuurd aan de ministeries van VWS en J&V. Daarin werd aandacht gevraagd voor het feit dat de financiering van de Levensloopaanpak nog tekort schiet. Specifiek de bekostiging van de forensisch levensloopcoördinator. De levensloopcoördinator verbindt zich langdurig aan de cliënt, coördineert het hele zorgtraject en fungeert als vraagbaak voor de cliënt en zijn/haar naasten. Door het uitblijven van financiering voor de levensloopcoördinator is Fivoor tijdelijk gestopt met het includeren van cliënten in de Levensloopaanpak.

Wat is er afgesproken?

De kern van de Levensloopaanpak is dat de levensloopcoördinator langdurig, in alle fases van iemands leven, betrokken blijft. Ongeacht waar de levensloopcliënt nog meer in zorg is en vanuit welke financieringswet de zorg op dat moment wordt bekostigd. Voor de inzet van de levensloopcoördinator is nu een tarief van 20 euro per dag afgesproken. Hier hoeft geen tijd voor geschreven te worden. Dat geeft de levensloopcoördinator de mogelijkheid om te doen wat op dat moment nodig is voor een cliënt met een minimum aan administratieve lasten.

Wat doet de levensloopcoördinator precies?

De levensloopaanbieder koppelt aan elke Levensloopcliënt een forensisch levensloopcoördinator. De forensisch levensloopcoördinator is onderdeel van het forensisch FACT-team dat multidisciplinair zicht houdt op het forensisch risico van een levensloopcliënt. Hij/zij houdt contact met de levensloopcliënt en alle netwerkpartners in het zorg- en veiligheidshuis, organiseert het op- en afschalen in de zorgketen, en houdt (samen met een partner van de gemeente) continu zicht op de ondersteuningsbehoefte met betrekking tot de basisbestaanszekerheden.

Wat zijn de vervolgstappen?

Nu het probleem rond de financiering is opgelost start Fivoor per direct weer met het includeren van nieuwe cliënten. In elke regio waar Fivoor Levensloopaanbieder is gaan we met de samenwerkingspartners bekijken wat hiervoor nodig is. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

De ministeries van VWS en J&V werken op dit moment aan een structurele oplossing voor de financiering van de Levensloopaanpak. Tot die tijd blijven de huidige afspraken van kracht.

We zijn verheugd dat we weer kunnen starten met het includeren van cliënten en houden u op de hoogte van alle (financierings)ontwikkelingen in de Levensloopaanpak!

Meer informatie

Lees hier meer over de Levensloopaanpak.