triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Inspecties erkennen goede weg die FPA Utrecht is ingeslagen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deed samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek naar het detentieverloop van Michael P. De resultaten van dit onderzoek werden in maart 2019 gepresenteerd. Tijdens dat onderzoek heeft Inspectie Gezondheidzorg & Jeugd zich ook specifiek geconcentreerd op de zorgverlening aan Michael P. in de FPA Utrecht. Hieruit bleek dat de FPA Utrecht op een aantal onderwerpen beter en scherper had moeten acteren. Fivoor heeft alle aanbevelingen ter harte genomen en deze verwerkt in het verbeterplan 'Gezond wantrouwen, gezond vertrouwen'.

Verbeterplan

Naar aanleiding van dit verbeterplan hebben het management en de medewerkers van de FPA zich het afgelopen jaar maximaal ingezet om het risicomanagement, de verslavingsbehandeling, de verloftoekenning en de forensische scherpte nog beter vorm te geven in de patiëntenzorg. Verder is er continu aandacht voor de personele bezetting in relatie tot de veiligheid binnen en buiten de kliniek.

De inspecties hebben zich de afgelopen periode laten informeren over de voortgang van dit verbeterplan. Hiervoor hebben zij onder andere een onaangekondigd bezoek gebracht aan de FPA, gesproken met medewerkers en patiënten, dossiers ingezien en diverse aanvullende documenten bestudeerd.

Kwaliteitsslag

De inspecties constateren in een brief (dd 4 december 2019) dat FPA Utrecht een kwaliteitsslag heeft gemaakt. Er worden zo veel mogelijk vaste medewerkers ingeroosterd en de FPA toont daadkracht bij mogelijk dreigende personele onderbezetting. Ook constateren zij dat de eigen geleerde lessen goed worden gedeeld in het zorgveld. Daarnaast is Fivoor actief betrokken bij de implementatie van maatregelen forensische zorg die door de minister voor Rechtsbescherming in samenwerking met het forensische zorgveld zijn genomen.

Vertrouwen

De inspecties geven aan vertrouwen te hebben dat Fivoor doorgaat op de ingeslagen weg en blijft werken aan verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorgverlening. Verder wijst de inspectie erop dat de kwaliteit van de samenwerking met de veiligheidsdriehoek (gemeente, politie en openbaar ministerie) in Zeist, zowel volgens de driehoek als volgens Fivoor, nog niet op het gewenste niveau is en beveelt aan hieraan te blijven werken.

Hard gewerkt

Het bestuur van Fivoor is blij met de positieve conclusies van de inspecties. Bestuurder Erik Masthoff: “Er is en wordt door alle medewerkers van de FPA Utrecht keihard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en dat wordt gelukkig door de inspecties ook gezien. De nieuw aangestelde omgevingsmanager heeft specifiek als taak om de relatie met de omgeving, waaronder de gemeente, politie en openbaar ministerie te versterken.”

Regulier toezicht

De FPA Utrecht gaat verder op deze ingeslagen weg. De inspecties houden vanaf nu vinger aan de pols via regulier toezicht. Daarnaast voert de afdeling Kwaliteit & Veiligheid van Fivoor interne audits uit bij de FPA Utrecht.