triangle
Interview collega FPA Rotterdam
Nieuws / Fivoor algemeen

Interview collega FPA Rotterdam

Onlangs is er in het V&VN Magazine (het magazine van Beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen) een interview verschenen met onze collega Roy le Doux, verpleegkundig specialist bij FPA Rotterdam.

Roy werkt op de FPA Rotterdam (Forensisch Psychiatrische Afdeling). Op deze locatieehandelen wij mannen en vrouwen met een strafrechtelijke titel of delict gevaarlijke patiënten zonder strafrechtelijke titel.

Het interview gaat over hoe de coronacrisis het geven van zorg bemoeilijkt. Door corona gaan veel behandelingen niet door. Toch is er ook een andere kant van de coronacrisis, merkt Roy: “Het contact met de patiënt, de behandelrelatie, is inniger geworden. We zitten samen in deze ellende, zo voelt het. En dat heeft ook wel iets. Want dat persoonlijke contact van mens tot mens is natuurlijk bij uitstek de core business van de ggz-verpleegkundige. Ons werkveld ligt niet zozeer op het medische vlak, maar in de relatie. En dat deel van het werk krijgt nu een extra dimensie”.

Lees hier het interview