triangle
Nieuws / FPC de Kijvelanden

Martin van der Spek stopt bij Commissie van Omwonenden

Veertien jaar lang zette Martin van der Spek zich in voor de Commissie van Omwonenden van FPC De Kijvelanden. Hij vertegenwoordigde de belangen van de omwonenden en hij was een waardevolle klankbord voor de directie van de kliniek. Wij kijken terug op een constructieve samenwerking en bedanken hem hartelijk voor zijn inzet.

Interview

De Schakel Albrandswaard blikte met Martin terug op zijn tijd bij de commissie. Je leest het interview op de website van De Schakel.

Over de Commissie van Omwonenden

De commissie behartigt de belangen van omwonenden, vervult een klankbordfunctie voor de directie van de kliniek en verzorgt de uitwisseling van informatie tussen de kliniek en de omwonenden. De commissie en de directie van de kliniek hebben regelmatig overleg, onder meer over de uitvoering van de maatregelen in het kader van de tbs, de procedures rond verloven van patiënten en het calamiteitenplan. Omwonenden kunnen rechtstreeks maar ook via de commissie om informatie verzoeken. Kortom, de commissie is voor Fivoor een belangrijke gesprekpartner en schakel tussen de kliniek en de omwonenden. Op de website van Fivoor lees je meer over de Commissie van Omwonenden en vind je de contactgegevens van de leden.