triangle
Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad juni 2024
Nieuws / Fivoor algemeen

Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad juni 2024

Lees op deze pagina de nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad juni 2024. De naastbetrokkenenraad is een klankbord/adviesorgaan voor de collectieve belangenbehartiging van familie en naasten van patiënten/cliënten van Fivoor.

Voorstellen nieuw lid Noëlle Nieuw

Mijn naam is Noëlle. Mijn dierbare wordt vanaf maart 2021 behandeld bij Fivoor. Hij is erg gemotiveerd om aan zijn toekomst te werken. Hij werkt momenteel, sport en is bezig om zijn school weer op te pakken. Ik heb bijna dagelijks telefonisch contact met hem en zie hem regelmatig. Dit contact werpt vruchten af.

Sinds zijn kindertijd heb ik hulp gezocht bij Jeugdzorg voor hulp en ondersteuning in zijn opvoeding en daarnaast passend hulp voor mezelf als zijn verzorgende. Ja, we liepen tegen de nodige muren op, we werden daar bekeken maar we werden niet gezien: we werden gehoord zonder dat er naar ons geluisterd werd. Samen met mijn dierbare hebben we heel veel moeten verstouwen om staande te blijven in onze maatschappij.

Ik heb werkervaring in de welzijnszorg en weet hierdoor van de successen in de hulpverlening aan kinderen, adolescenten en volwassenen, echter uit eigen ervaring ken ik ook het tegenovergestelde.

De bejegening van het personeel van Fivoor ervaren we over het algemeen als positief.

Ik hoop dat ik, door mijn lidmaatschap van de NBR, naasten, vanuit mijn opgedane ervaringskennis als naaste, kan laten beseffen dat de stem en steun van naasten wel degelijk telt en dat hulpverleners zich gaan realiseren dat er vaak een dunne lijn bestaat tussen hulpverlener en naaste zijn van.

M.a.w. als hulpverleners zelf naasten zouden zijn van een dierbare die (forensische) behandeling ondergaat, zij tevreden zouden zijn als hun dierbaren dezelfde bejegening/behandeling zouden krijgen als nu binnen Fivoor toegepast wordt.

Brochure voor naasten

Het uitgangspunt van het familiebeleid van Fivoor is dat naasten en familie goed geïnformeerd worden. Sinds kort is ons huidige informatiemapje vervangen door een waardevolle brochure speciaal voor familie en naasten. Als NBR zijn we daar erg blij mee! De brochure bevat informatie over het familiebeleid van Fivoor, over de NBR en over de klachtenregeling naastbetrokkenen. Daarnaast kan iedere locatie, ieder team er zijn eigen informatie aan toevoegen en is de QR-code naar het naastentevredenheidsonderzoek erin opgenomen. De brochure is aan te vragen bij de NBR via naastbetrokkenenraad@fivoor.nl en wordt de komende weken verspreid over de locaties van Fivoor. Naast het deze fysieke brochure is deze informatie ook digitaal beschikbaar.

Bekijk de brochure

Pilot naastentevredenheidsonderzoek (NTO)

Op initiatief van de naastbetrokkenenraad van Fivoor startte op 12 februari 2024 bij FPA Utrecht en FPA Den Haag een pilot onderzoek naar de tevredenheid van de naasten van patiënten (NTO). Met een korte enquête is de ervaring van naasten met Fivoor in kaart gebracht. De uitkomsten gebruiken we om het familie- en naastenbeleid van Fivoor waar mogelijk te verbeteren. Er zijn punten naar voren gekomen die op dit moment goed gaan, zoals de betrokkenheid van begeleiders, de openheid waarmee begeleiders vragen beantwoorden, de mate van het welkom- en veiligheidsgevoel en de bereikbaarheid van de locaties en de begeleiders. Er zijn ook een aantal aandachtspunten, zoals het uitdelen van een up-to-date informatiemapje voor naasten, het contact leggen met naasten aan het begin van het traject en het informeren van naasten over de behandeling/afdeling. Met veel punten zijn we op dit moment al hard aan de slag. Er is naar voren gekomen dat de naasten het erg gewaardeerd hebben dat er een NTO georganiseerd werd. Al met al goede redenen om het onderzoek op meer locaties uit te gaan voeren!

In gesprek met Lila van de Sande

Workshop Dag van de Forensische Zorg

De naastbetrokkenenraad van Fivoor heeft op dinsdag 21 mei, tijdens de Dag van de Forensische Zorg, een workshop mogen geven om zorgverleners te inspireren én te motiveren om naasten meer te betrekken in het zorgtraject.

Rita van Maurik, voorzitter NBR, kijkt tevreden terug op deze interactieve workshop. Malgosia van Hoepen en Lara ’t Hart waren uitgenodigd om vanuit hun ervaring te vertellen dat het actief betrekken van naasten bij het zorgproces een positieve invloed heeft op het herstelproces van de patiënten én de naasten.

In gesprek met Erik Masthoff

Naastenbeleid FPC de Kijvelanden

In FPC de Kijvelanden is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een uitbreiding van het naastenbeleid. Vanuit de wens om netwerkleden op een laagdrempelige wijze te betrekken bij de behandeling is een nieuwe werkwijze ontstaan. Sinds begin dit jaar wordt deze werkwijze geïmplementeerd. Vanuit elke afdeling is een medewerker gestart met de opleiding tot ‘systeemtherapeutisch werker’. In deze opleiding leren de deelnemers hoe zij op een goede manier het netwerk bij de behandeling kunnen betrekken. De groep van 14 collega’s is enthousiast van start gegaan met de opleiding. In de dagelijkse werkzaamheden op de afdeling hebben zij extra oog voor het netwerk. Zij gaan op huisbezoek om kennis te maken met betrokken netwerkleden en begeleiden het eerste bezoek dat netwerkleden aan de kliniek brengen. Bij verschillende onderdelen in de behandeling wordt vervolgens het netwerk betrokken (maken van een vroegsignaleringsplan, de delictanalyse, psychologisch onderzoek en bij diverse behandelmodules). Daarnaast zijn er ook wat ‘kliniekbrede’ activiteiten waarmee het netwerk meer bij de behandeling betrokken wordt. Zo wordt er jaarlijks een netwerkdag georganiseerd, waar netwerkleden onder andere een uitgebreide rondleiding krijgen door de kliniek, workshops kunnen volgen over (vak)therapie en in gesprek kunnen gaan met verschillende professionals die in de kliniek werken. Ook vindt er af en toe een vader/opa-kinddag plaats. Kinderen kunnen op deze dagen ongedwongen spelen met hun vader of opa die in de Kijvelanden verblijft. Zo is Sinterklaas op bezoek gekomen, was er een springkussen en zijn er andere leuke activiteiten verzorgd. Voor de volwassen netwerkleden wordt eens per half jaar een familie-activiteit op de afdeling georganiseerd. Een ongedwongen samenzijn met netwerkleden van groepsgenoten en leden van het behandelteam met bijvoorbeeld een BBQ of spelletjesmiddag. Ook verzendt de kliniek elk kwartaal een nieuwsbrief naar geïnteresseerde netwerkleden, om hen op de hoogte te houden van gebeurtenissen en evenementen in de kliniek. Zo krijgen zij een kijkje in het leven binnen de Kijvelanden, weten ze welke activiteiten georganiseerd worden tijdens de zomer-of winterweek en wordt bijvoorbeeld de geboorte van lammetjes met hen gedeeld. In deze nieuwsbrief nodigt de kliniek netwerkleden ook uit voor informatiebijeenkomsten, zowel fysiek als online. Deze informatiebijeenkomsten gaan bijvoorbeeld over de tbs-maatregel, maar ook over behandelingen of verlofstappen. We hopen hiermee de netwerkleden een beeld te geven over waar hun dierbare dagelijks mee bezig is en hen uiteindelijk ook mee te nemen in stappen naar resocialisatie.

In gesprek met Jasper Schetters en Joep Adank

Plannen 2024/2025

Locatiebezoeken
Ons doel is om meer zichtbaar te worden per locatie van Fivoor en ook om meer in contact te komen met teammanagers en medewerkers, om continu het belang van het betrekken van naasten onder de aandacht te brengen. We hebben hiervoor flyers laten ontwikkelen die we op de locaties willen hangen en we zorgen ervoor dat de brochure voor naasten aangeboden wordt aan naasten.

Naastentevredenheidsonderzoek (NTO)
Het streven is om de komende jaren het NTO verder uit te rollen, zowel in de klinieken als bij ambulante teams. Het uitvoeren van een NTO is een van de kwaliteitsindicatoren in de Generieke Module Naasten. Samen met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid van Fivoor zullen we ons voor de implementatie hiervan inspannen.

De naastbetrokkenenraad steviger laten landen in de organisatie
Ons volgende aandachtspunt voor 2024 en 2025 is om de naastbetrokkenenraad nog steviger te laten landen in de organisatie. We denken dat doel te bereiken door een duurzame relatie op te bouwen met sleutelfiguren op het gebied van het familiebeleid. Zo hebben we een halfjaarlijks overleg met de directie van Wier, met teams van Wier+ en met het forensisch FACT Den Haag.

5-jarig jubileum

Hoera, de naastbetrokkenenraad van Fivoor bestaat binnenkort 5 jaar! Sinds de oprichting in november 2019, zet de naastbetrokkenenraad van Fivoor zich in voor de algemene belangen van naasten van mensen in behandeling bij Fivoor. Op 21 november a.s. delen we graag tijdens een feestelijke bijeenkomst van 16.00 tot 19.30 wat we in de loop van de vijf jaar van ons bestaan bereikt hebben. In welke vorm we dat doen, daarover berichten we later meer. Maar voor nu, reserveer deze datum en tijd vast in de agenda om dit mooie evenement niet te missen!

Column: "Tijd is een raar iets in de tbs-kliniek"

Al bijna 10 maanden kijk ik van een afstandje en soms van heel dichtbij naar het reilen en zeilen in een tbs-kliniek. Mijn goede vriend A. kwam daar zeer onverwacht terecht en zit er inmiddels veel langer dan iedereen had verwacht en wij beiden hadden gehoopt. Als een rasechte optimist dacht ik dat hij er na 2 maanden wel weer uit zou mogen en dat hij zijn leven, met fijne baan, leuk appartement en een sportieve hobby weer voorzichtig op zou kunnen pakken. Hij wist echter beter, na ervaring van jaren op allerlei verschillende plekken. Hij weet ook dat tijd anders werkt in een tbs-kliniek. Dat je volledig afhankelijk bent van de profs en weinig anders kunt doen dan afwachten en alles gelaten over je heen laten komen. Niet te gelaten natuurlijk, want dat komt niet goed over. Als een therapeut zegt dat er haast gemaakt zal worden, betekent dit niet meer dan dat de procedure snel gestart zal worden en dat alles gewoon nog langs allerlei wegen moet lopen, wat sowieso weer een paar maanden gaat duren. Ondertussen probeer je als tbs’er je tijd zo goed en zo kwaad als dat gaat nuttig te besteden. Het volgen van activiteiten-blokken is één manier om de tijd te doden. Verder op je kamer zitten, waar de TV erg belangrijk is, roken, uit het raam staren en (als je geluk hebt met het uitzicht) kijken naar de schapen en konijnen die op het gras voor de omheining met prikkeldraad lopen. Fantaseren, wiebelen met je stoel, een brief schrijven, bellen, buikspieroefeningen doen… Tijdens de coronapandemie moesten de mannen soms in quarantaine, als er te veel anderen van de afdeling positief getest waren. De regels waren hetzelfde als buiten de kliniek, met het verschil dat binnenblijven hier betekent dat je 23 uur achter elkaar op je kamer van 12 vierkante meter zit en je je daar moet zien te vermaken. Twee keer per dag mag je een half uur ‘luchten’: met z’n tweeën naar buiten waar je rondjes kan lopen in de tuin. Mobiele telefoons zijn verboden. Een gek idee voor ons, buitenstaanders, die bijna niet meer weten hoe het leven zonder deze nieuwe, digitale wereld is. Tegenwoordig krijg ik af en toe een brief, wat me terugvoert naar de tijd waarin ik ook brieven ontving, ergens in de jaren tachtig.

Als ik naar hem toega, ga ik op de fiets. Dat kost me meer dan een uur, maar het is een mooie overgang van het leven buiten de kliniek, met het gehaast, de drukte, het gedoe van alledag, naar het leven binnen in de bubbel. Ook ik ben, eenmaal binnen, afhankelijk van en overgeleverd aan de tijd die daar anders voelt en anders is. Geen haast, geen drukte, weinig afleiding. Terug naar de basis eigenlijk. Met één belangrijk verschil: ik kan de deur uitlopen en ben weer vrij om te doen wat ik wil met mijn tijd; een luxe en voorrecht waar ik me nu pas echt van bewust ben.

Familievertrouwenspersoon (FVP)

Naasten van patiënten en cliënten in behandeling bij Fivoor kunnen een beroep doen op de familievertrouwenspersoon (FVP) voor ondersteuning en een luisterend oor. Op de pagina van de NBR op de website van Fivoor zijn de gegevens van de familievertrouwenspersonen te vinden. De FVP biedt zowel ondersteuning voor naasten van patiënten die (ambulante) verplichte zorg ontvangen op grond van de Wvggz (op het moment dat de zorgmachtiging wordt voorbereid), als naasten van patiënten die buiten deze wet vallen.

Lees meer over de FVP

Op zoek naar versterking

De naastbetrokkenenraad is hard op zoek naar versterking. Ken je of ben je familielid of naaste van een patiënt of cliënt, die zich wil inzetten om de zorg en hulpverlening voor de cliënten en patiënten te verbeteren? Neem dan contact op met de NBR. Bel naar 06-57164160 of mail naar naastbetrokkenenraad@fivoor.nl.

Bekijk voor meer informatie de vacature of de wervingsvideo.