triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Uitstel beslissing plaatsingsbeleid FPA Utrecht en onjuiste berichtgeving hierover in de Stadspers

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft eind maart besloten om de beslissing over het al dan niet verlengen van het aangepaste plaatsingsbeleid voor FPA Utrecht uit te stellen. De reden hiervoor is dat hun aandacht momenteel volledig gericht is op de coronacrisis. De Belangenvereniging Den Dolder bericht over dit besluit in een artikel in de Stadspers, welke verschijnt op 28 april 2020. In het artikel met de titel: 'Opschorting besluitvorming plaatsingsbeleid Fivoor' staat een onjuiste toelichting op het huidige plaatsingsbeleid van FPA Utrecht. Fivoor heeft de Belangenvereniging gevraagd om het bericht aan te laten passen, maar dit was helaas niet meer mogelijk, omdat de krant al gedrukt was.

Omdat wij het belangrijk vinden om de inwoners van Den Dolder juist te informeren, schetsen we hieronder wat het huidige beleid is:

Het plaatsingsbeleid voor FPA Utrecht is eind 2017 aangepast naar aanleiding van de dood van Anne Faber. Het aangepaste beleid houdt in dat: patiënten met een zedendelict als indexdelict (het delict waarvoor zij bij ons in behandeling komen) niet meer geplaatst worden bij FPA Utrecht. Patiënten met andere delicten zoals geweldsdelicten en vermogensdelicten als indexdelict worden nog wel bij ons geplaatst. Uiteraard gaat het alleen om patiënten die passen bij het beveiligingsniveau van een FPA. Het indicatieorgaan van het ministerie van Justitie en Veiligheid bepaalt welk beveiligingsniveau nodig is voor een patiënt.

Dit aangepaste beleid geldt nu in ieder geval tot eind september 2020.

Bekijk onze factsheet voor meer informatie over de achtergronden van patiënten van Fivoor in Den Dolder.