triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Tussenrapportage Omgevingsmanagement Den Dolder

In de zomer van 2019 heeft Fivoor een omgevingsmanager voor Den Dolder aangesteld. Aanleiding hiervoor was de toenmalige onrust in Den Dolder over de klinieken van Fivoor op de Willem Arntsz Hoeve. De omgevingsmanager heeft een tussenrapportage opgesteld om alle betrokken partijen te informeren over de acties en ontwikkelingen in 2019.

De rapportage laat zien dat de inzet van de omgevingsmanager heeft geleid tot een versterkte verbinding tussen de instellingen, gemeenten en de buurt. Dit is vooral bereikt door te investeren in de relatie met buurtbewoners, medewerkers van de instellingen en de patiënten. Het belangrijkste instrument van de omgevingsmanager is het maken van contact door middel van het organiseren van contactmomenten en het ondersteunen van initiatieven.

Daarnaast laat het rapport zien dat het aantal meldingen van overlast is afgenomen van 127 meldingen in 2018 naar 67 meldingen in 2019. Van een derde van deze meldingen staat vast dat er geen cliënten van een van de ggz-instellingen betrokken waren. Van nog eens een kwart van de meldingen blijkt niet uit de melding dat er cliënten van de instellingen van de Willem Arntsz Hoeve betrokken zijn.

In de tussenrapportage leest u meer over de functie van omgevingsmanager, het aantal meldingen, berichten in de media, de verschillende overlegstructuren, de activiteiten die zijn georganiseerd en een vooruitblik naar 2020.

Download hier de Tussenrapportage Omgevingsmanagement Den Dolder