triangle
Terugblik Congres Levensloopaanpak 2023
Nieuws / Fivoor algemeen

Terugblik Congres Levensloopaanpak 2023

Op dinsdag 12 december 2023 was het Congres Levensloopaanpak. Het thema van het congres was: 'Samen in beweging voor Willem'. Want voor hem werken we langdurig samen in de Levensloopaanpak. Met 400 professionals bij elkaar op één evenement is dat doel bereikt.

Levensloopaanpak

De Levensloopaanpak is een samenwerking voor mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Voor hen is het nodig dat forensische zorg langdurig betrokken blijft en er samenhang is tussen ondersteuning, zorg en veiligheid. Doel: een veiligere samenleving door in te zetten op stabiliteit. Fivoor is nauw betrokken bij van de Levensloopaanpak. Lees hier meer over onze betrokkenheid.

Samen in beweging voor Willem

Het thema van het congres was: ‘Samen in beweging voor Willem’. Want voor hem werken we langdurig samen in de Levensloopaanpak. Dat vraagt om verbinding tussen mensen en organisaties. Met 400 professionals bij elkaar op één evenement is dat doel bereikt. We zijn dan ook ontzettend trots op al die professionals die er voor zorgen dat er altijd iemand is die vraagt wat Willem eigenlijk wil. Die niet loslaten als hij zich weer eens misdraagt of weer drugs gebruikt. Die weten wanneer het weer slechter met hem gaat. Die dan snel schakelen om en plek in een kliniek te regelen of een woonplek. Die doen wat nodig is. En die er hulp bij halen als zij zelf vastlopen.

Geslaagd congres

Als Fivoor kijken we terug op een geslaagd congres en bedanken iedereen die er een bijdrage aan heeft geleverd. Op de website van de Levensloopaanpak vind je een sfeerindruk en de beschikbare presentaties die zijn gegeven tijdens de deelsessies