triangle
Vervolg over de financiering van de Levensloopaanpak
Nieuws / Fivoor algemeen

Vervolg over de financiering van de Levensloopaanpak

In januari heeft Fivoor een brandbrief verstuurd naar de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V). In de brandbrief werd aandacht gevraagd voor het ontbreken van sluitende financiering voor uitvoering van de Levensloopaanpak door zorgaanbieders. Daardoor kon de levensloopcoördinatie niet worden gewaarborgd en is een tijdelijke inclusiestop afgekondigd.

In dit nieuwsbericht kunnen we gelukkig goed nieuws melden! Alle betrokken partijen zijn bereid om te werken aan een oplossing. Er wordt een vast tarief bepaald voor de uitvoer van de levensloopcoördinatie. Dat vaste tarief wordt uitgangspunt voor nadere afspraken met de financiers.

Wat is er gebeurd sinds de brandbrief?

De brandbrief kreeg landelijk veel steun en aandacht. In navolging van de brandbrief zijn steunbetuigingen naar de ministeries gestuurd vanuit de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en vanuit patiëntenorganisatie MIND.

De brandbrief stond op de agenda van het Bestuurlijk Overleg Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico, op 2 februari. Aanwezigen waren afgevaardigden van Ministerie VWS, Ministerie J&V, Zorginstituut Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Tijdens het overleg werd het maatschappelijke belang van de Levensloopaanpak door alle partijen erkend en werd men het erover eens dat implementatie van de aanpak gecontinueerd zou moeten worden.

Over de wijze waarop is verder gesproken tijdens een extra ingelast Bestuurlijk Overleg op 24 februari jongstleden. Daar is afgesproken dat er voor 2022 een tijdelijke oplossing moet komen in de vorm van een vast tarief voor de levensloopcoördinatie. Deze tijdelijke oplossing is van toepassing totdat er een structurele oplossing is.

Wat zijn de vervolgstappen?

Allereerst dient overeenstemming te komen over het vaste tarief. Hiervoor leveren de zorgaanbieders input bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Zodra het tarief is vastgesteld, dienen hierover afspraken te worden gemaakt met financiers. Als dit is ingeregeld zal er weer gestart worden met het includeren van nieuwe cliënten tot de Levensloopaanpak.

Het is de bedoeling dat eind maart het tarief is vastgesteld waarna genoemde vervolgstappen gezet kunnen worden.

Meer weten of heeft u een vraag?