triangle
Nieuws / Wier Kliniek Gesloten

Het werken in de 24-uurs zorg bij Fivoor

In het uitdagende werkveld van de forensische psychiatrie is samenwerking tussen medewerkers van groot belang. Dat geldt zeker ook voor verpleegkundigen en sociotherapeuten, die elkaars steun en toeverlaat zijn in de 24-uurszorg van Fivoor. “Het intensief samenwerken met collega’s maakt mijn baan hier zo leuk.”

“Je weet vooraf nooit wat een dag brengt. Het kan op de groep hectisch zijn of juist heel rustig. Ik hou wel van die dynamiek.” Aan het woord is Anne, sociotherapeut op de locatie Wier van Fivoor. “We doen er natuurlijk alles aan om ervoor te zorgen dat het rustig blijft op de groep. En alert en tijdig te handelen als dat niet mogelijk blijkt.”

Persoonlijke begeleiding en behandeling

Om steeds de juiste beslissingen te maken, werken sociotherapeuten, verpleegkundigen en begeleiders nauw samen in de 24-uurs zorg voor cliënten. “Waarbij de focus van sociotherapeuten meer op begeleiding ligt en van verpleegkundigen op de gezondheid van cliënten”, vertelt Anne. “Maar beide zijn op de groep aanwezig en daarnaast persoonlijk begeleider van drie cliënten van wie ze het eerste aanspreekpunt zijn.”

Het is de kunst om op de groep elke dag een gezonde dagstructuur neer te zetten, aldus Eric. Als verpleegkundige op de Wier-locatie weet ook hij dat geen dag en geen cliënt hetzelfde is bij Fivoor. “We stemmen de begeleiding en behandeling af op het ziektebeeld van de cliënt. Naast de verstandelijke beperking, stoornis, hechtingsproblematiek of verslaving die er is. Dat maakt het werk interessant. Je hebt continu je voelsprieten uitstaan om te weten wat er gebeurt en daarnaar te handelen.”

Wier (Behandelcentrum SGLVG)
Play

Wier (Behandelcentrum SGLVG)

Bekijk de Fivoor locatie Wier in een korte video.

Korte lijntjes

Goede communicatie met cliënten is essentieel, vindt Eric. “Je moet als professional helder kunnen uitleggen waarom je dingen op een bepaalde manier doet. Met humor, als bewust ingezet middel, kun je trouwens veel bereiken bij deze doelgroep.” Anne: “Verder is het belangrijk dat je, in deze setting van de forensische psychiatrie, kunt handelen in crisissituaties en een teamspeler bent.”

Behalve het dagelijkse ochtendoverleg op de afdeling, vindt er ook regelmatig afstemming plaats met andere disciplines binnen Fivoor. “Denk bijvoorbeeld aan vaktherapeuten, psychologen, psychiaters en artsen”, aldus Anne. De sociotherapeut werkt op afdeling A van Wier, maar heeft korte lijntjes met collega’s van de andere afdelingen. “Het intensief samenwerken met collega’s maakt mijn baan hier zo leuk.”

‘Medewerkers worden gezien en gehoord’

Fivoor hecht veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Eric: “Behalve dat we als team veel met elkaar delen, worden we ook door leidinggevenden gezien en gehoord. Fivoor daagt mij als verpleegkundige uit om deze complexe doelgroep zo goed als mogelijk te begeleiden en mezelf te ontwikkelen.”

“Als cliënten bij ons komen, zijn ze vaak al bij meerdere zorginstellingen geweest”, vult Anne aan. “Het is dan zaak hen de juiste zorg te geven. Zodat ze iets kunnen opbouwen en uiteindelijk weer naar behoren kunnen functioneren in de maatschappij. Dat is soms moeilijk, maar maakt mijn werk wel heel interessant!”