Missie, visie en kernwaarden
Terug naar het overzicht

Missie, visie en kernwaarden

Gelezen
Copy triangle

Je werkt bij Fivoor, en dat doe je niet zomaar. Je hebt gekozen voor je vak omdat je iets wilt bereiken. Als organisatie heeft Fivoor ook een duidelijke missie en visie in de samenleving. Om die missie te laten slagen hebben we vijf kernwaarden geformuleerd die centraal staan in alles dat we doen. Zo kan iedereen zien waar Fivoor voor staat, en kun jij aan iedereen uitleggen waarom jij je daar sterk voor maakt. Onze kernwaarden zijn positief en oprecht: een mooie mix van harde en zachte waarden, optimistisch, maar ook professioneel. Toch staat in alles dat we doen één boodschap centraal: jij bent waardevol.

Onze missie en visie

Missie

Fivoor heeft een maatschappelijke opdracht: mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en kunnen we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren. Dat is waarom we er zijn.

Visie

Fivoor wil ambitieuze maatschappelijke resultaten behalen in het domein van de geestelijke gezondheidszorg. Die resultaten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden:

  • Een veiligere samenleving door hooggespecialiseerde, waar mogelijk wetenschappelijk bewezen en innovatieve behandeling. Dit doen we door een optimale bijdrage te leveren aan de keten voor onze patiëntenpopulatie.
  • Perspectief op een betekenisvol bestaan voor onze patiënten, mensen met ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag en/of ontwikkelingsstoornissen.
  • Goed opgeleide medewerkers die waardevol werk verrichten in een veilige werkomgeving en onder optimale arbeidsomstandigheden.

 

Waar we voor staan: onze kernwaarden

Jij bent als medewerker onmisbaar bij het slagen van onze missie, en bij het realiseren van onze visie. Om dat veilig, professioneel en positief te kunnen doen is een cultuur van respect nodig: respect naar elkaar en respect naar onze patiënten. Die cultuur bouwen we op de stevige basis die onze vijf kernwaarden ons bieden. Met deze vijf waarden laten we zien waar we samen voor staan:

Hart voor iedereen

Iedereen doet ertoe en er is voor iedereen een plek in onze samenleving. Vanuit deze overtuiging werken wij met hart en ziel aan perspectief voor iedereen.

Samen doen

Samen maken we Fivoor. Met onze patiënten, cliënten en naasten, onze partners, onze omgeving en elkaar. We hebben elkaar nodig, vullen elkaar aan en halen het beste in elkaar naar boven. Dat is nodig, want wat we doen is topsport.

Nieuwsgierig en onderzoekend

We zijn nieuwsgierig naar de mens achter het gedrag, zowel bij patiënten en cliënten als bij collega’s en partners. We luisteren naar patiënten, cliënten en hun naasten. We kijken met een open blik, zonder oordeel. Onze onderzoekende houding zorgt ervoor dat we alert zijn. Zo schatten we de risico’s goed in voor veilige zorg.

Staan voor ons vak

We zijn trots op ons vak. Vanuit onze expertise bepalen en houden we koers. We werken continu aan de ontwikkeling van onze deskundigheid en de kwaliteit van onze zorgverlening.

Eigenaarschap nemen

Omdat we maximaal willen bijdragen aan de bedoeling van Fivoor tonen we eigenaarschap. We nemen initiatief, gaan het gesprek met elkaar aan en zijn aanspreekbaar op onze verantwoordelijkheden. Zo werken we dagelijks aan verbetering en vooruitgang.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Voor de formele teksten van de regelingen wordt verwezen naar de regelingen zelf. Deze kun je hieronder downloaden.

Download de volledige gedragscode in PDF