Klokkenluidersregeling
Terug naar het overzicht

Klokkenluidersregeling

Gelezen
Copy triangle

De klokkenluidersregeling geeft jou de mogelijkheid om in actie te komen als je denkt dat er sprake is van een misstand binnen Fivoor. Dit is speciaal bedoeld voor vermoedens van een serieuze misstand die je niet zelf of onderling kunt oplossen en niet met je leidinggevende kunt bespreken. Daarmee verschilt de regeling van de Fivoor klachtenregeling, omdat die bedoeld is voor klachten over problemen in je eigen werksituatie. Als klokkenluider trek je aan de bel vanwege misstanden die de hele afdeling, organisatie, of zelfs de samenleving schaden, en daarom buiten jouw eigen invloed liggen. Op zo’n moment moet je het hogerop zoeken, omdat je de steun en het vertrouwen nodig hebt van de hele organisatie.

Wat doe je als je vermoeden hebt van een misstand?

Je kunt een interne melding maken binnen de organisatie van Fivoor. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat de misstanden juist direct te maken hebben met het bestuur van Fivoor, dan kun je ook een externe melding doen, dus buiten de organisatie van Fivoor.

Dit soort meldingen liggen altijd gevoelig. Daarom vragen ze om vertrouwen: voor de melder, maar ook voor de personen die misschien beschuldigd gaan worden. Daarom moet niet alleen jij, maar ook de persoon aan wie de melding wordt gedaan er vertrouwelijk mee omgaan.

In principe is de regel dat je als klokkenluider je melding eerst intern bij Fivoor moet doen. Alleen als je denkt dat je de melding juist niet intern kunt doen, mag je een externe melding doen. Zie artikel 4 en 5 van de klokkenluidersregeling voor meer informatie.

Een stroomschema voor interne en externe melding vind je hier.

Nieuwsgierig en onderzoekend

Vertrouwelijkheid van de melding en de identiteit van de melder

Vertrouwelijkheid

Als je een interne melding doet is vertrouwelijkheid erg belangrijk: voor jou, maar ook voor Fivoor en voor degene waar je melding over gaat. Daarom zorgen we ervoor dat de informatie over de melding veilig wordt bewaard. Alleen degenen die bij de behandeling van de melding betrokken krijgen toegang tot deze informatie.

Identiteit

Jouw identiteit als klokkenluider blijft geheim. Zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt je naam niet bekendgemaakt, en alle informatie rond je melding wordt vertrouwelijk behandeld.

Hoe verloopt de behandeling van een melding?

Er wordt zo spoedig mogelijk gestart met een onderzoek. Tijdens het onderzoek zal je in de gelegenheid worden gesteld om de melding toe te lichten. Binnen acht weken nadat je (het vermoeden van) een misstand hebt gemeld, krijg je een brief waarin staat uitgelegd wat het standpunt is van Fivoor. Daarbij wordt ook aangegeven tot welke stappen de interne melding heeft geleid. De ontvanger gaat een gesprek met jou als melder aan om dit standpunt toe te lichten en uit te leggen wat de vervolgstappen zijn.

Rechtsbescherming voor jou als melder

Fivoor vindt het belangrijk om klokkenluiders te beschermen, want jouw melding kan helpen om de organisatie eerlijk, open en transparant te houden. Daarom doen we er alles aan om te zorgen dat jij geen nadeel ondervindt door je melding, zodat jouw rechtspositie binnen Fivoor en je positie als werknemer op geen enkele manier in gevaar komen.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Voor de formele teksten van de regelingen wordt verwezen naar de regelingen zelf. Deze kun je hieronder downloaden.

Download de volledige klokkenluidersregeling in PDF