Meldingsregeling (mogelijk) grensoverschrijdend handelen van medewerkers
Terug naar het overzicht

Meldingsregeling (mogelijk) grensoverschrijdend handelen van medewerkers

Gelezen
Copy triangle

Deze meldingsregeling legt je uit wat je kunt doen als je denkt, of weet, dat een collega de regels van Fivoor overtreedt. In officiële termen noemen we zo’n overtreding grensoverschrijdend handelen, omdat iemand over de grenzen van de Fivoor regelgeving heen gaat. In dit document leggen we je uit hoe je zo’n overtreding of vermoeden kunt melden, en wat er vervolgens mee wordt gedaan.

Meldingsregeling (mogelijk) grensoverschrijdend handelen vs. klachtenregeling

Als je te maken hebt met een aanvaring of ander incident tussen jou en een collega, dan is de klachtenregeling de beste plek om naar een oplossing te zoeken. De regeling in dit document gaat ook niet over gevallen waarin een collega zich op een grensoverschrijdende manier gedraagt naar onze patiënten toe.

Deze meldingsregeling gaat over medewerkers die met hun gedrag over de grenzen heen gaan die Fivoor hanteert. Het gaat dan om overtredingen van de regels en normen die Fivoor gebruikt om de waarden en de doelen te beschermen waar we samen voor werken. Met deze regels en normen geven we vorm aan de relatie die Fivoor als werkgever heeft met alle werknemers.

Samen doen

Incident melden en onderzoek

 • Als jij ziet, weet, of vermoedt dat een collega een overtreding heeft begaan of over de grenzen van Fivoor heen is gegaan, dan meld je dat zo snel mogelijk bij je eigen leidinggevende. Als het juist jouw leidinggevende is waar jouw melding over gaat, dan meld je je bij de leidinggevende die een stap boven jouw eigen leidinggevende staat.
 • De leidinggevende die jouw melding ontvangt geeft de melding door aan het lid van het Management Team die leiding geeft aan de collega waar de melding over gaat.
 • Dat Management Teamlid overlegt de zaak met het bestuur. Samen beslissen ze of de melding verder zal worden onderzocht.

Wat doe je als het bestuur besluit om de melding niet te onderzoeken?

Dan meldt het Management Teamlid dit weer aan jouw leidinggevende. Je leidinggevende geeft de beslissing dan weer door aan jou.

Wat doe je als het bestuur besluit om de melding wel te onderzoeken?

Dan schakelt het Management Teamlid de HR-manager in. Samen stellen ze een onafhankelijk onderzoeksteam op, dat met een neutrale blik de melding kan onderzoeken.

Het Management Teamlid brengt daarna jou als melder op de hoogte. Ook informeert hij of zij de collega waar de melding over gaat, zonder hem of haar te vertellen dat jij de melding hebt gedaan. Als de Raad van Bestuur het verstandig en nodig vindt om die collega te schorsen of op non-actief te zetten terwijl het onderzoek loopt, dan doen ze dat volgens de regels die in de CAO GGZ zijn afgesproken

Wat doet het onderzoeksteam?

Het onderzoeksteam onderzoekt de feiten en de omstandigheden van de mogelijke overtreding. Daarbij geven ze alle betrokken personen de kans om hun kant van het verhaal te vertellen. Het onderzoeksteam praat met:

 • de medewerker(s) om wie het gaat,
 • jou, als medewerker die de overtreding gemeld heeft,
 • mogelijke getuigen, of personen die informatie kunnen geven over de mogelijke overtreding, met aandacht voor de feiten en voor de omstandigheden.

Hoe loopt het onderzoek?

 • de collega(‘s) waarover de melding gaat krijgt/krijgen niet te horen dat jij de melding hebt gedaan,
 • gesprekken worden op papier vastgelegd: alle betrokkenen ondertekenen deze verslagen voor akkoord/gezien,
 • daarna beslist de leidinggevende of er verder onderzoek nodig is, en of er nog meer moet gebeuren.

Hoe verloopt de afwikkeling van de melding?

Wat na het onderzoek met je melding wordt gedaan, hangt af van de uitkomst van het onderzoek. Als het onderzoek bewijst dat er geen sprake was van grensoverschrijdend handelen, dan:

 • Laat de leidinggevende aan jou en de andere betrokken collega’s weten dat er niets bijzonders uit het onderzoek is gekomen,
 • Zorgt de leidinggevende ervoor dat de collega waarover de melding ging er geen negatieve gevolgen aan overhoudt. Hoe dat precies gebeurt hangt helemaal af van de melding, het onderzoek en van de omstandigheden.

 

Als uit het onderzoek blijkt dat er wel sprake was van grensoverschrijdend handelen, dan loopt de verdere afwikkeling als volgt:

 • De leidinggevende laat aan jou en alle andere betrokken collega’s weten wat de uitkomst van het onderzoek is. Ook laat hij of zij weten welke maatregelen worden genomen.
 • De leidinggevende geeft de collega(‘s) waar je melding over ging de kans  om zich tegen de uitkomst van het onderzoek en de maatregelen te verweren.
 • De leidinggevende laat aan de Raad van Bestuur weten wat het onderzoek heeft opgeleverd. Hij of zij laat ook weten wat de collega(‘s) in het verweer te zeggen had(den). Vervolgens geeft de leidinggevende aan welke maatregelen er worden genomen, of vraagt aan de Raad van Bestuur om die maatregelen te nemen.

Evaluatie

Als alle stappen die hierboven werden beschreven zijn genomen wordt het hele proces geëvalueerd. Er wordt gekeken of alles goed en zorgvuldig is gedaan, of er dingen beter hadden gekund, en of er lessen kunnen worden geleerd voor de toekomst.

Collega aan het woord

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Voor de formele teksten van de regelingen wordt verwezen naar de regelingen zelf. Deze kun je hieronder downloaden.

 

Download de meldingsregeling (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag medewerker in PDF