Klachtencommissie medewerkers
Terug naar het overzicht

Klachtencommissie medewerkers

Gelezen
Copy triangle

Als je te maken hebt met een aanvaring of ander incident tussen jou en een collega, en dit in onderling overleg of met hulp van je leidinggevende of een vertrouwenspersoon niet hebt kunnen oplossen, kun je terecht bij de klachtencommissie.

Klachtencommissie

De Klachtencommissie van Fivoor is verantwoordelijk voor het behandelen van klachten van medewerkers. Deze commissie bestaat uit drie vaste leden en twee plaatsvervangende leden. Om ervoor te zorgen dat de commissie onafhankelijk kan oordelen is er gekozen voor een voorzitter van buiten Fivoor.

Indienen van een klacht

Als je een klacht hebt over het gedrag van een collega, dan moet je die klacht eerst zelf met je collega bespreken. Lukt dat niet, dan kun je hiervoor je leidinggevende inschakelen, of de hulp inroepen van onze vertrouwenspersonen.

Als je er met deze mogelijkheden niet uitkomt, dan heb je altijd het recht om je klachten over het gedrag van je collega bij de klachtencommissie neer te leggen. De voorzitter van de commissie zal ook altijd eerst kijken of het probleem onderling kan worden opgelost.

Zorg ervoor dat de klacht jouw naam, adres en e-mailadres bevat en de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. De klacht dien je schriftelijk per e-mail in, voorzien van jouw e-mail handtekening. Het e-mailadres van de klachtencommissie is klachtencommissiemedewerkers@fivoor.nl.

Voorzitter: Alexandra Reijerse
Ambtelijk secretaris: Eva Carton

Collega aan het woord

Hoe verloopt de behandeling van de klacht?

Als je wilt kun je bij het indienen en bij de behandeling van je klacht de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor de persoon waar de klacht over gaat.

Dien jij een klacht in, dan krijg zowel jij als de persoon waar de klacht over gaat van de commissie de mogelijkheid om jullie in te lezen. Daarna krijgen jullie allebei de gelegenheid om in je eigen woorden toe te lichten waar de klacht over gaat. Dat mag mondeling of schriftelijk gebeuren.

Afronding van de behandeling van de klacht

De commissie laat zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken weten of ze de klacht terecht vindt en waarom wel/niet. De uitspraak van de commissie gaat vervolgens naar het bestuur van Fivoor, in de vorm van een advies waar jij, als jij de klacht hebt ingediend, een kopie van krijgt.

Hart voor iedereen

Afwikkeling van de klacht door het bestuur

Het bestuur van Fivoor maakt binnen vier weken na het ontvangst van het advies van de commissie een beslissing. Op dat moment laat het bestuur jou en de persoon waar de klacht over gaat weten of er maatregelen worden genomen en zo ja, wat die maatregelen dan zijn.

Wanneer neemt de klachtencommissie een klacht niet in behandeling?

De commissie mag klachten niet in behandeling nemen:

  1. als een medewerker die anoniem wil blijven
  2. van een groep of groepen medewerkers over een groep of groepen medewerkers
  3. over zaken die niet de verantwoordelijkheid van Fivoor zijn
  4. over waarover de rechter uitspraak heeft gedaan of waarvoor nog een rechtszaak loopt
  5. over zaken waar andere procedures voor zijn, zoals voor een bezwaar in het kader van FWG en/of het Sociaal Plan.

 

Blijkt het dat er van diezelfde persoon nog vergelijkbare klachten bij de commissie liggen? Dan neemt de commissie de klacht niet verder in behandeling. Ook zodra de klacht wordt ingetrokken neem de commissie deze niet verder in behandeling. De commissie kan besluiten een klacht niet in behandeling te nemen als er een jaar voorbijgaat tussen de aanleiding voor de klacht en het indienen van de klacht. Daarbij maakt het niet uit of degene die de klacht indient nog bij Fivoor werkt of niet meer.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Voor de formele teksten van de regelingen wordt verwezen naar de regelingen zelf. Deze kun je hieronder downloaden.

Download volledige regeling Klachtencommissie medewerkers in PDF