Kledingrichtlijnen
Terug naar het overzicht

Kledingrichtlijnen

Gelezen
Copy triangle

Automatisch roep je met je kledingkeuze een reactie op bij de mensen waarmee je werkt, of dat nou patiënten zijn of je collega’s. Bij Fivoor kunnen je kleren bijzondere reacties uitlokken. Daar komt nog bij dat sommige kleding gewoon onveilig is bij het werk dat je doet. Daarom heeft Fivoor kledingrichtlijnen opgesteld, om ervoor te zorgen dat jij en je collega’s zorgvuldig omgaan met wat je draagt en wat je daarmee uitstraalt.

Hoe is de kledingrichtlijn ontstaan?

Tijden veranderen, en de mode verandert met de tijden mee. Ook de mening over wat netjes, passend en fatsoenlijk is blijft veranderen. Daarom blijft het belangrijk om steeds na te denken over de kleding die we bij Fivoor dragen en wat onze kledingkeuze doet met onze patiënten, de sfeer en de veiligheid op ons werk. Met deze richtlijn in de hand kunnen jij en je collega’s altijd open een gesprek aangaan over wat kan en wat niet kan, zonder dat daardoor problemen of risico’s ontstaan.

Jij bent ons visitekaartje

Als medewerker van Fivoor ben je het visitekaartje van de organisatie en de afdeling richting de patiënt, bezoekers en je collega’s. Een eerste indruk is heel belangrijk, dus een nette en acceptabele uitstraling is een goede binnenkomer bij elk nieuw contact. Het dragen van nette en schone kleding is meer dan een kwestie van fatsoen: het zorgt ervoor dat je representatief bent als de professional die je bent, en die je patiënt verwacht om tegenover zich te zien.

Denk aan de veiligheid

Je werkt lekkerder als je kleding en schoenen draagt die comfortabel zijn en waar je je goed in voelt. Dat zal anders zijn voor werk waarbij je vooral achter een computer zit dan voor werk waarbij je veel moet lopen, of waarbij je patiënten soms onder dwang naar een separeer moet brengen bijvoorbeeld. Ook de veiligheid van je kleding en schoenen is een belangrijk punt. Zo kunnen losse delen van je kleding ergens aan blijven haken, of je kunt erover struikelen, zoals bij linten, of koordjes. Ook sieraden zoals kettingen, armbanden, ringen, piercings en oorbellen kunnen gevaar opleveren. In je werk met patiënten kan ook agressie voorkomen, waarbij veilige kleding nog belangrijker is. Losse kledingstukken kunnen tegen je worden gebruikt in een worsteling, dus sieraden, sjaals, hoofddoeken en andere kleding waar iemand makkelijk grip op kan krijgen zijn een risico voor je veiligheid.

Kledingkeuzes in privésituaties en op werk

Wat je in je privéleven wilt uitdrukken met je kleding kan in een werksituatie soms niet. Elke organisatie heeft grenzen als het gaat om het imago en de kleding die daarbij past of niet. Bij Fivoor zijn die grenzen wat strenger dan bij veel andere werkgevers. Dat komt doordat we werken met patiënten, vaak in een gesloten en gedwongen setting, die bijzonder gevoelig kunnen zijn voor de boodschap die je kleding voor ze uitstraalt.

Het is belangrijk dat je geen aanstootgevende kleding draagt

Met kleding kun je respect tonen voor iemands beleving, waarden en situatie. Andersom kun je met kleding ook iemand in de war brengen, intimideren, boos maken of kwetsen. Het is daarom belangrijk dat je geen aanstootgevende kleding draagt. Teksten of tekeningen op kleding kunnen aanstootgevend zijn, of gewoon niet thuishoren op de werkplek.

Kleding van een medewerker kan een patiënt confronteren met seksuele gevoelens

Het kan voor de patiënt lastig zijn om door de kleding van een medewerker geconfronteerd te worden met seksuele gevoelens. Ontblote lichaamsdelen, zoals een décolleté, ontblote bovenarmen of blote bovenbenen kunnen onbedoeld gevoelens en andere reacties oproepen bij patiënten. Dat is extra onwenselijk en onhandig bij Fivoor, omdat onze patiënten vaak nergens heen kunnen met de gevoelens die je oproept. Ook kan je kleding patiënten of anderen zich ongemakkelijk laten voelen. Bovendien kan je kleding reacties bij een patiënt uitlokken, die op hun beurt weer tot grensoverschrijdend gedrag kunnen leiden.

Bepaalde kleding kan tot heftige reacties leiden van kwetsbare patiënten

Op iedere werkplek is het belangrijk om goed na te denken over je kledingkeuzes. Ook als je het niet zo bedoelt kan je kleding tot heftige reacties leiden. Binnen Fivoor bepaalt de kwetsbaarheid van onze patiënten voor een groot deel wat wel en niet kan. Kwetsbaarheid kan bij sommige van onze patiënten ook leiden tot gevaar, omdat ze soms beperkte controle over hun gedrag en agressie hebben. Dat gebrek aan controle en die agressie zijn vaak juist de reden ze patiënt zijn bij Fivoor. Daarom is het voor jou als professional extra belangrijk om voor en tijdens je werk na te denken over de kleding die je draagt.

We raden je af om grote sieraden en piercings naar het werk te dragen

Grote sieraden (zoals oorringen of lange oorbellen, grote, grove ringen) zijn niet handig en kunnen zelfs letsel veroorzaken in een directe crisissituatie, zoals wanneer je een patiënt moet vastpakken of naar de separeer moet brengen, mogelijk zelfs in een worsteling. Je hebt niet altijd de tijd om vooraf je sieraden te verwijderen.

Elkaar aanspreken op een kledingkeuze

We willen dat er ruimte is om elkaar aan te spreken op kleding die onverstandig of ongepast is voor het werk dat we doen. Zelfs met deze kledingvoorschriften in de hand kan het lastig zijn om je collega erop aan te spreken, of er zelf op aangesproken te worden. Als dit problemen of spanningen oplevert, stap dan naar je leidinggevende toe voor een oplossing. Uiteindelijk is representatieve en veilige kleding niet alleen in je eigen belang, maar ook in het belang van je collega’s, je patiënten en de organisatie als geheel.

Voorbeelden van onverstandige en ongepaste kledingkeuzes:

  • Draag geen hoge hakken of teenslippers, maar schoenen waarop je ook kunt rennen, als dat bij je taken kan horen.
  • Ontblote bovenarmen worden vaak als ongepast gezien, dus zorg in elk geval dat je schouders ruim bedekt zijn.
  • Camouflagebroeken en andere kleding met een militair imago kunnen bij sommige patiënten heftige reacties oproepen, bijvoorbeeld vanwege een waansysteem of oorlogstrauma.
  • Een shirt van een metal-band met een bloederige afbeelding kan aanstootgevend zijn. Hetzelfde geldt voor andere schokkende afbeeldingen of provocerende teksten.
  • Je werk is niet de plek om je idealen en overtuigingen van de daken te schreeuwen. Daarom zijn politieke, godsdienstige en ideologische uitingen op je kleding niet gewenst.
  • Strakke of doorzichtige kleding kan bij een ander ongewenste reacties oproepen, of jezelf kwetsbaarder maken ten opzichte van (groepen) patiënten.
  • Een korte broek staat misschien lekker casual, maar juist omdat ze worden geassocieerd met vrije tijd geven ze niet echt een professionele uitstraling op je werk.
  • Plastic teenslippers geven geen representatieve uitstraling naar je patiënten of anderen, juist door de relaxte sfeer die ze oproepen. Bovendien is het lastig om op teenslippers te rennen als het nodig is.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Voor de formele teksten van de regelingen wordt verwezen naar de regelingen zelf. Deze kun je hieronder downloaden.

Download de volledige regeling voor kledingrichtlijnen in PDF