triangle
Wij zijn fivoor

Gedragscode

Introductie in de gedragscode Gelezen

Introductie in de gedragscode

Hier vind je de algemene gedragscode van Fivoor. De algemene gedragscode is overkoepelend voor alle uitgewerkte deelonderwerpen. Hiermee geven we sturing aan je professionele houding en zorgen we ervoor dat de neuzen van alle medewerkers dezelfde kant op staan. Zo willen we samen ongewenst gedrag voorkomen.

Alcohol- en drugsbeleid Gelezen

Alcohol- en drugsbeleid

Wanneer je werkt bij een GGZ-instelling zoals Fivoor liggen de grenzen anders dan in andere organisaties. Hier zorg je onder andere voor patiënten die door alcohol en/of drugs in de problemen zijn gekomen. Daarom verwachten we dat je verstandig met deze middelen om kunt gaan.

Klachtencommissie medewerkers Gelezen

Klachtencommissie medewerkers

Als je te maken hebt met een aanvaring of ander incident tussen jou en een collega, en dit in onderling overleg of met hulp van je leidinggevende of een vertrouwenspersoon niet hebt kunnen oplossen, kun je terecht bij de klachtencommissie.

Beleid ongewenste omgangsvormen Gelezen

Beleid ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, kunnen ervoor zorgen dat je niet goed kunt werken. Daarom willen we er bij Fivoor voor zorgen dat ongewenste omgangsvormen op het werk geen kans krijgen.

Kledingrichtlijnen Gelezen

Kledingrichtlijnen

Automatisch roep je met je kledingkeuze een reactie op bij de mensen waarmee je werkt. Bij Fivoor kunnen je kleren ook bij patiënten bijzondere reacties uitlokken. Ook is sommige kleding gewoon onveilig is bij het werk dat je doet. Daarom heeft Fivoor kledingrichtlijnen opgesteld.

Klokkenluidersregeling Gelezen

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling geeft jou de mogelijkheid om in actie te komen als je denkt dat er sprake is van een misstand binnen Fivoor. Dit is speciaal bedoeld voor vermoedens van een serieuze misstand die je niet zelf of onderling kunt oplossen en niet met je leidinggevende kunt bespreken.

Vertrouwenspersonen Gelezen

Vertrouwenspersonen

Heeft er zich iets vervelends voorgedaan op je werk en kan je dit niet bespreken, of durf je niet? Lukt het niet om het gesprek aan te gaan, ook niet met een leidinggevende erbij? Onze vertrouwenspersonen denken vanuit een neutrale rol met je mee.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag medewerker – patiënt Gelezen

Seksueel grensoverschrijdend gedrag medewerker – patiënt

De contacten tussen medewerkers en patiënten kunnen heel persoonlijk zijn, en intens of intiem worden. Omdat we met een kwetsbare groep mensen werken is het aan jou als professional om er altijd voor te zorgen dat er geen ruimte is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Meldingsregeling (mogelijk) grensoverschrijdend handelen van medewerkers Gelezen

Meldingsregeling (mogelijk) grensoverschrijdend handelen van medewerkers

Deze meldingsregeling legt je uit wat je kunt doen als je denkt, of weet, dat een collega de regels van Fivoor overtreedt. In officiële termen noemen we zo’n overtreding grensoverschrijdend handelen, omdat iemand over de grenzen van de Fivoor regelgeving heen gaat.

Kwaliteit & Veiligheid Gelezen

Kwaliteit & Veiligheid

Veiligheid staat aan de basis van goede zorg; zonder veiligheid kan er geen kwaliteit geleverd worden. Kwaliteit en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en wordt daarom integraal benaderd.

Veilig werken Gelezen

Veilig werken

Veiligheid betekent voor Fivoor niet alleen het leveren van zorg met zo min mogelijk risico, maar ook het creëren van een omgeving waarin patiënten en medewerkers zich op hun gemak voelen en medewerkers plezierig kunnen werken.

Privacy en informatieveiligheid Gelezen

Privacy en informatieveiligheid

Het Privacyreglement geeft een kader om de verwerking van persoonsgegevens op een (juridisch) juiste en inzichtelijke wijze te laten gebeuren.