triangle
Actueel / Fivoor algemeen

Antwoord op veelgestelde vragen over ontvluchting uit FPC de Kijvelanden

Zondagmiddag 1 maart 2020 hebben twee patiënten van FPC de Kijvelanden door middel van een bedreiging met een vuurwapen een medewerker gegijzeld en zijn de kliniek ontvlucht. De politie heeft de ontvluchting beëindigd. Hieronder geven we antwoord op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u mailen naar communicatie@fivoor.nl.

Over het incident

Hoe is de gijzeling precies gegaan?

Twee patiënten hebben door middel van een vuurwapen en een mes een medewerker gegijzeld. De medewerker heeft onder dwang de deuren moeten openen tot aan de uitgang. Beide patiënten zijn buiten in een taxibusje gestapt en weggereden. De gegijzelde medewerker is achtergebleven in de kliniek.

Hoe kunnen de patiënten aan een vuurwapen, mes en vermoedelijk een telefoon zijn gekomen?

Er wordt een onderzoek ingesteld hoe deze spullen binnen de muren van het FPC zijn gekomen. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de wapens zijn binnen gekomen. In de kliniek zijn strenge controles op ‘contrabande’. Deze strenge controles in onze instelling leveren soms inderdaad vondst van verboden spullen op. Deze worden in beslag genomen en dit heeft voor betrokkenen direct consequenties voor hun behandeling en verblijf in de kliniek.

Hoe kon de tbs-patiënt vanuit de kliniek een taxi bellen?

Dit is onderdeel van het onderzoek.

Hoe kan het dat de deuren blijkbaar zo gemakkelijk open gingen voor de twee patienten?

De medewerker die is gegijzeld, heeft onder ernstige doodsbedreiging met een vuurwapen en een mes de deuren geopend voor de patiënten. De portiers hebben de buitendeur geopend, ook onder bedreiging.

Wat is er gebeurd nadat de patiënten het FPC zijn ontvlucht?

De politie heeft het taxibusje achtervolgd en staande kunnen houden. Hierna is er een vuurgevecht ontstaan tussen patiënten en politie. Bij de aanhouding van hen is één van de twee patiënten gewond geraakt en overleden. De andere patiënt is in bewaring gesteld, net als de bestuurder van het taxibusje. Laatstgenoemde is na verhoor weer vrijgelaten.

Klopt het dat de vluchtende tbs-patiënten ook buiten de kliniek in de gemeente Albrandswaard met een vuurwapen geschoten hebben op mensen?

Het Openbaar Ministerie heeft dit inmiddels bevestigd in hun berichtgeving. Uiteraard vinden wij het verschrikkelijk dat deze mensen dit overkomen is en dat zij op deze manier geconfronteerd zijn geweest met de patiënten.

Over de aanloop en de omstandigheden

Hoe kan het dat het mes dat een paar weken geleden verdween niet is teruggevonden?

De kliniek is erg alert op voorwerpen die niet in de kliniek thuishoren. Er is uitgebreid gezocht toen bleek dat er een mes ontbrak. Er is ook gezocht door een extern onderzoeksteam. Helaas is het mes niet teruggevonden. Dit is onderwerp van verder onderzoek.

Is het mes dat een paar weken geleden is verdwenen hetzelfde mes als nu is gebruikt voor de gijzeling?

Een paar weken geleden is er een smeermes (tbv een boterham) kwijtgeraakt. Zoals gebruikelijk bij zo’n situatie, is de hele kliniek uitgekamd. Het mes is helaas niet aangetroffen. Het is niet duidelijk waar het mes is gebleven, maar het kan bijvoorbeeld ook door de wc gespoeld zijn. Waarschijnlijk is het mes dat gebruikt is bij de gijzeling, een ander mes.

Was de gegijzelde medewerker de enige medewerker die aanwezig was op de afdeling op dat moment?

Er waren op het moment van het incident vier medewerkers op de afdeling. Zij hebben echter niet kunnen ingrijpen vanwege de dreiging met wapens.

Is het personeel ervoor opgeleid om met geweldsincidenten om te gaan?

Ja, personeelsleden die patiëntcontact hebben krijgen een intensieve agressiehanteringstraining. Tijdens deze training wordt er onder andere ingegaan op technieken hoe om te gaan met verschillende vormen van agressie. Daarbij is er ook aandacht voor een gijzelingssituatie.

Waren de betreffende patiënten al met verlof geweest?

Nee, deze patiënten mochten niet op verlof.

Over het vervolg

Zijn er op dit moment aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen?

Alle patiënten verblijven tot nader order op de afdeling en mogen deze niet verlaten voor dagbesteding of andere activiteiten. Alle verloven van patiënten van het FPC zijn in ieder geval tot en met zondag 15 maart ingetrokken. De patiënten mogen momenteel geen bezoek ontvangen.

Is er nog contact geweest met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het incident en zijn er maatregelen afgekondigd?

Ja, er is nauw contact met het ministerie van Justitie en Veiligheid en onze bestuurder Erik Masthoff is op maandag 2 maart daar aangeschoven aan de crisistafel. Daar is informatie uitgewisseld over het incident en over de maatregelen die de kliniek heeft genomen. Daarnaast is er afstemming geweest over de onderzoeken die worden opgestart.

Wat voor onderzoeken worden er nu ingesteld?

De politie doet onderzoek naar de strafbare feiten die hebben plaatsgevonden, zoals de gijzeling en de ontvluchting.

Op dit moment vindt er een onderzoek plaats door een speciaal onderzoeksteam van Justitie. Daarbij wordt de kliniek grondig doorzocht naar verboden voorwerpen.

Daarnaast is Fivoor per direct een eigen onderzoek gestart naar hoe de patiënten toegang hebben kunnen krijgen tot wapens en mogelijk een mobiele telefoon.

De inspectie van Justitie en Veiligheid en het Bureau Veiligheid en Integriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid starten ook onderzoeken op.

Hoe zit het met de verloven deze dag/week?

Alle verloven voor patiënten binnen het FPC zijn in ieder geval tot en met 8 maart opgeschort. Dit is nodig om de juiste zorg te kunnen bieden aan medewerkers en patiënten na zo’n ingrijpende gebeurtenis. Daarnaast vinden er momenteel meerdere onderzoeken plaats, waardoor verlofbewegingen onwenselijk zijn.

Algemene vragen over tbs en de kliniek

Het incident vond plaats op de EVBG-afdeling. Hoe ziet deze afdeling er precies uit?

De patiënten verbleven op een EVBG-afdeling. Dit staat voor extreem vlucht- en beheersgevaarlijk. Hier verblijven patiënten die als zodanig worden aangemerkt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De patiënten worden intensief begeleid volgens een individueel op hen afgestemde aanpak. Bij de Kijvelanden verblijven 7 patiënten onder begeleiding van 4 begeleiders. Zij hebben in beginsel geen interactie met patiënten van andere afdelingen in de kliniek. Als zij zich bewegen door de kliniek is dat altijd onder begeleiding van tenminste een medewerker. Ook de vrijheden op de afdeling zelf zijn beperkt. Als een patiënt in aanmerking komt voor groepsmomenten op de afdeling wordt goed afgewogen welke patiënten elkaar ontmoeten en welke niet. De kamers hebben extra beveiligde deuren.

Hoe groot is groep patiënten die verblijft op een EVBG-afdeling?

Bij FPC de Kijvelanden bieden wij ruimte aan maximaal 7 patiënten op de EVBG-afdeling.

Hoe vaak wordt er een poging tot ontvluchting gedaan?

Voor een factsheet met cijfers verwijzen wij naar FAQ op de website van tbs Nederland.

Hoe verloopt een tbs behadeling en welke voorwaarden worden hieraan gesteld?

Voor meer informatie verwijzen wij naar FAQ op de website van tbs Nederland.

Overige vragen

Hoe is het nu met de medewerkers?

Bij de gijzeling is de betrokken medewerker licht gewond geraakt. Verder zijn er geen medewerkers, andere patiënten of bezoekers gewond geraakt.

De gebeurtenis is bijzonder aangrijpend en heeft grote indruk gemaakt op alle medewerkers van FPC de Kijvelanden. Zij worden bijgestaan door hun leidinggevenden en het bedrijfsopvangteam.

Er zijn geruchten over een tweede ontvluchting op dezelfde dag. Klopt dat?

Nee, er is geen andere ontvluchting geweest.

Ik heb begrepen dat er een brief is verspreid gericht aan omwonenden. Waar vind ik deze?

De brief die op 5 maart is verstuurd aan de direct omwonenden van de kliniek is hier te vinden.

Aan de informatie vermeld op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.