triangle
24 extra behandelplekken in tbs-kliniek de Kijvelanden
Nieuws / FPC de Kijvelanden

24 extra behandelplekken in tbs-kliniek de Kijvelanden

De afgelopen jaren zijn de wachtlijsten voor een tbs-behandeling toegenomen. FPC de Kijvelanden in Poortugaal heeft daarom, op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van capaciteitsuitbreiding. Hieruit is gebleken dat het mogelijk is om binnen de grenzen van het huidige terrein 24 extra behandelplekken te realiseren. Daarnaast ziet FPC de Kijvelanden mogelijkheden voor nog eens 24 plekken waarmee de kliniek effectiever in te delen is. De vergunningsaanvraag voor de uitbreiding wordt binnenkort ingediend bij de gemeente Albrandswaard. Het streven is om de afdelingen begin 2024 in gebruik te nemen.

Langere wachtlijsten

De afgelopen 5 jaar is het aantal tbs-opleggingen in Nederland toegenomen met 58%, zo blijkt uit gegevens van de Raad voor de Rechtspraak en DJI. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo wordt tbs vaker opgelegd en is er beperkte uitstroom door een tekort aan passende vervolgvoorzieningen. Hierdoor zijn er momenteel lange wachtlijsten, waardoor mensen langer dan nodig in de gevangenis verblijven in afwachting van een behandelplek in een tbs-kliniek. Dit is niet alleen onwenselijk in verband met de veiligheid van de samenleving, maar zorgt ook voor hogere kosten voor de maatschappij.

Extra capaciteit

Om lange wachtlijsten tegen te gaan is het ministerie van Justitie en Veiligheid voortdurend in gesprek met de tbs-klinieken in Nederland om samen te zorgen voor verdere uitbreiding van capaciteit. Op verzoek van het ministerie heeft FPC de Kijvelanden de mogelijkheden van capaciteitsuitbreiding onderzocht. Hieruit is gebleken dat er door middel van unitbouw 24 extra plekken gerealiseerd kunnen worden op het huidige binnenterrein, waar nu een sportveld is.

Daarnaast ziet FPC de Kijvelanden mogelijkheden om nog eens 24 plekken te realiseren waarmee de kliniek effectiever in te delen is.

Joep Adank (Directeur Bedrijfsvoering):

Veiligheid voorop

Het spreekt voor zich dat tijdens de verbouwing extra aandacht is voor de veiligheid, hiervoor worden diverse maatregelen genomen. Zo wordt het bouwterrein afgeschermd van de rest van de kliniek, wordt er extra bouwtoezicht ingezet en is een dagelijkse toegangscontrole voor bouwmedewerkers verplicht.

Door flexibele bouw minder bouwoverlast

“We proberen de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken”, zegt directeur Bedrijfsvoering Joep Adank. “Tijdens de bouw kan het aantal verkeersbewegingen rond de kliniek wat toenemen, maar door de keuze voor prefab unitbouw, vindt het grootste deel van de bouw elders plaats. Hierdoor wordt het bouwverkeer van en naar de kliniek beperkt en is de bouwperiode aanzienlijk korter. Ook onderzoeken we een aantal mogelijkheden om de verkeersbewegingen van het extra personeel dat nodig is als de afdelingen open gaan, te beperken.”

Toelichting voor omwonenden

Geïnteresseerden kunnen meer lezen over de plannen op de webpagina over de uitbreiding. Direct omwonenden van de kliniek kunnen met hun vragen terecht op een inloopavond voor de buurt. Zij hebben hiervoor een uitnodiging gekregen.