24 extra behandelplekken in tbs-kliniek de Kijvelanden

24 extra behandelplekken in tbs-kliniek de Kijvelanden

De afgelopen jaren zijn de wachtlijsten voor een tbs-behandeling toegenomen. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo wordt tbs vaker opgelegd en is er beperkte uitstroom door een tekort aan passende vervolgvoorzieningen. Daarom is het ministerie van Justitie en Veiligheid voortdurend in gesprek met de tbs-klinieken om samen te zorgen voor verdere uitbreiding van capaciteit. Het ministerie heeft ook FPC de Kijvelanden gevraagd om de mogelijkheden van capaciteitsuitbreiding voor tbs-gestelden te onderzoeken.

Extra capaciteit

Uit het onderzoek is gebleken dat er door middel van unitbouw 24 extra plekken gerealiseerd kunnen worden op het huidige binnenterrein, waar nu een sportveld is. Daarnaast ziet FPC de Kijvelanden mogelijkheden voor nog eens 24 plekken waarmee de kliniek effectiever in te delen is.

Daardoor worden de patiënten beter over de verschillende afdelingen verdeeld, waardoor de groepsgrootte teruggebracht wordt naar het landelijk gemiddelde van maximaal 12 patiënten per afdeling.

Factsheet

In een factsheet heeft FPC de Kijvelanden alle relevante informatie gebundeld over de aanvraag van de vergunning, bouwperiode en aandacht voor de omgeving.

Vergunningsaanvraag ingediend (update 6 juni 2023)

Onlangs is de vergunningsaanvraag voor uitbreiding van FPC de Kijvelanden ingediend bij de gemeente Albrandswaard.

Veelgestelde vragen

Hoeveel extra patiënten komen er naar FPC de Kijvelanden?

Als de vergunningsaanvraag wordt goedgekeurd door de gemeente Albrandswaard, worden er 24 extra behandelplekken gerealiseerd in de tbs-kliniek. Dat brengt de capaciteit op 141 patiënten.

Welke problematiek hebben deze patiënten?

De problematiek van deze patiënten verschilt, net als dat op het moment bij onze huidige patiënten het geval is. We hebben patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, psychotische problematiek en mogelijk een verslavingsachtergrond.

Gaan de nieuwe patiënten direct op verlof?

Verlof is een noodzakelijk onderdeel van de behandeling van de patiënt. Hij krijgt dan toestemming om, onder voorwaarden, even terug te zijn in de maatschappij. Dit gebeurt op een verstandige en veilige manier, en in stappen. Alleen door verlof kan iemand leren om weer mee te doen in de samenleving.

De patiënten die nieuw bij ons worden opgenomen, doorlopen allemaal dezelfde vaste stappen om te toetsen of ze voor verlof in aanmerking komen. De patiënt mag alleen op verlof als er geen direct delictgevaar is. Er is dan geen verwachting dat de patiënt tijdens het verlof weer een strafbaar feit pleegt. Daarvoor doet het FPC eerst onderzoek. Ook het onafhankelijke Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) en de Verlofunit van DJI doen onderzoek. Het AVT stuurt advies naar de bestuurder van de Verlofunit. De Verlofunit maakt namens de minister de uiteindelijke beslissing.

Verlof door onze tbs-patiënten wordt, buiten ons eigen terrein, nooit gepraktiseerd binnen de gemeente Albrandswaard. Hier hebben de gemeente en de kliniek afspraken over gemaakt.

Komt er extra verkeer op de dijk?

We hebben ervoor gekozen om prefab unitbouw toe te passen. De units worden in een fabriek samengesteld, voordat ze naar FPC de Kijvelanden worden vervoerd. Daarmee beperken we het aantal verkeersbewegingen tijdens de bouw aanzienlijk.

In november bleek dat er vragen waren van omwonenden aangaande het bouwverkeer. Om overlast van bouwverkeer op de Albrandswaardsedijk te voorkomen, is afgesproken dat dit (zware) verkeer via het Antesterrein naar de Kijvelanden rijdt. Wij zijn blij dat mogelijke overlast op deze wijze beperkt wordt voor omwonenden aan de Albrandswaardsedijk.

De verwachting is wel dat er daarna, vanwege meer personeel, wat extra verkeersbewegingen op de dijk kunnen ontstaan. We onderzoeken de mogelijkheden om dit zoveel mogelijk te beperken.

Ik hoor nu al veel over een tekort aan personeel in de forensische zorg. Hoe gaan jullie geschikte mensen vinden voor deze afdelingen?

Wij werven heel gericht en intensief en beoordelen welk opleidingsniveau daar bij past. De voorbereidingen die nodig zijn voor werving van personeel dat nodig is voor de uitbreiding, zijn al gestart. Onze personele bezetting (vaste krachten in dienst van Fivoor) is op dit moment 90% van het benodigde personeel wat we nodig hebben. We werven altijd en intensiveren dat vanwege de uitbreiding. Naast de werving is het ook van groot belang onze medewerkers te behouden middels scholing, deskundigheidsbevordering en training en het realiseren van een positief leef- en werkklimaat waar we steeds aandacht voor hebben.

Blijft er voldoende ruimte tussen het hek en de nieuwe muur?

Ja. Er is een programma van eisen voor vanuit DJI. Daar voldoen we ook in de nieuwe situatie aan.

Kunnen er maatregelen genomen worden om het verkeer op de dijk te beperken?

In november bleek dat er vragen waren van omwonenden aangaande het bouwverkeer. Om overlast van bouwverkeer op de Albrandswaardsedijk te voorkomen, is afgesproken dat dit (zware) verkeer via het Antesterrein naar de Kijvelanden rijdt. Wij zijn blij dat mogelijke overlast op deze wijze beperkt wordt voor omwonenden aan de Albrandswaardsedijk.

Hoe lang gaat de verbouwing/uitbreiding duren?

We verwachten dat we, als de vergunningsaanvraag is goedgekeurd, kunnen starten met de voorbereiding van de bouw. Door de keuze voor prefab unitbouw, vindt het grootste deel van de bouw elders plaats. Hierdoor is de bouwperiode aanzienlijk korter.

Breiden andere tbs-klinieken in Nederland ook uit?

Ja, andere klinieken onderzoeken ook de mogelijkheden voor uitbreiding van de capaciteit. Er is zowel extra capaciteit nodig voor instroom van nieuwe tbs-gestelden in hun eerste behandelkliniek (die nu voornamelijk in de gevangenissen verblijven) maar er is ook een tekort aan uitstroommogelijkheden voor patiënten die niet meer in een kliniek hoeven te verblijven.  Ook voor patiënten die naar een kliniek met een lager beveiligingsniveau kunnen uitstromen, is nu een tekort aan plaatsen. Andere klinieken kijken naar capaciteitsuitbreiding voor beide doelgroepen.

Is er een hoger risico op ontvluchting of binnenbrengen van contrabande tijdens de bouw?

Wij nemen extra maatregelen om de veiligheid tijdens de bouw te kunnen borgen. Deze extra maatregelen hebben we eerder toegelicht in deze factsheet.

Overal hoor je dat er problemen zijn met de aanvoer van bouwmaterialen. Hoe kan het dat jullie wel snel kunnen bouwen?

Deze uitbreiding wordt gerealiseerd middels unitbouw. Dit zijn prefab units die elders gebouwd zijn en daarna vervoerd worden naar de kliniek om geplaatst te worden. Het gaat niet om traditionele bouw middels ‘stenen’. Er wordt met andere materialen gewerkt op een andere locatie, wat maakt dat dit sneller gaat.

Op de hoogte blijven?

Wilt u, als inwoner van de gemeente Albrandswaard, op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan via deze link.

Aan de informatie vermeld op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.