triangle
Behandelcentrum Wier van start op bedrijvenpark het Berg en Bosch
Nieuws / Fivoor algemeen

Behandelcentrum Wier van start op bedrijvenpark het Berg en Bosch

De open afdeling van Wier, onderdeel van zorgorganisatie Fivoor, is op 18 januari haar activiteiten gestart in het oude klooster op bedrijvenpark Berg en Bosch in Bilthoven.

Wier is een behandelcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Het voormalig klooster op het terrein biedt voldoende ruimte en gelegenheid voor het uitoefenen van de zorgfunctie van Wier. De ligging en het aanwezige zorgklimaat op het terrein maken het geschikt voor de behandelingen van Wier.

Intensieve zorg

Fivoor kent twee belangrijke zorglijnen: forensische zorg en (hoog) intensieve zorg. Het behandelcentrum van Wier in Bilthoven valt primair onder de zorglijn ‘intensieve zorg’. Patiënten worden pas in hun behandeltraject bij de open kliniek Wier geplaatst als ze dat aankunnen. Daar liggen grondige risico inschattingen aan ten grondslag. Bij Wier krijgen patiënten een individuele benadering en een specialistisch behandelprogramma. Patiënten leren bij Wier om te gaan met hun psychische problemen. De open klinieken van behandelcentrum Wier waren voorheen verspreid in Den Dolder en Rhenen (in Den Dolder zitten gesloten afdelingen van Wier).

Open kliniek

Na hun behandeling stromen zij veelal door naar de reguliere gehandicaptenzorg: begeleid wonen en soms ambulante, aanvullende behandelingen. Zij verblijven dus tijdelijk bij Wier. Bij de kliniek van Wier in Bilthoven verblijven 28 patiënten. Het is een open kliniek. Dat betekent dat patiënten tussen 7 uur ’s ochtends en 10 uur ’s avonds zelfstandig naar buiten kunnen. Daarover maken zij afspraken met hun behandelteam. Buiten die tijden zijn de deuren van de kliniek gesloten. Er is elke dag 24 uur per dag begeleidend personeel aanwezig.

Dagbehandeling en ambulant

Daarnaast biedt Wier op de nieuwe locatie ook dagbehandeling. Daarvoor komen patiënten naar Bilthoven toe voor hun behandeling en gaan zij aan het einde van de dag weer terug naar hun eigen woonplek. Dat zijn ongeveer 6 patiënten per dag. Dagbehandeling biedt uitkomst als behandeling aan huis niet voldoende is maar een opname niet nodig. Ook biedt de kliniek plaats aan een ambulant team. Dat is een team met specialisten die bij een patiënt op locatie (bijvoorbeeld thuis of in een andere instelling) zorg aanbieden.

Functioneren in de maatschappij

Van de patiënten van Wier heeft 1/3 een strafbaar feit gepleegd. Voor de psychiatrische behandeling die zij behoeven worden ze éérst geplaatst in de forensische kliniek van Wier in Den Dolder (Wier+). Na een traject van intensieve behandeling en na een goede risico inschatting, komt een deel van hen in de laatste fase van hun behandeling in Bilthoven. Patiënten die hier verblijven hebben dus al een heel behandeltraject achter de rug in de gesloten klinieken in Den Dolder. In Bilthoven leren zij aanvullende vaardigheden om weer te kunnen functioneren in de maatschappij. Het is een open kliniek en de risico’s met deze patiënten voor de omgeving zijn minimaal, anders zouden ze hier niet geplaatst worden.

Kennismakingsbijeenkomst

Via een – door coronamaatregelen – online kennismakingsbijeenkomst die Fivoor organiseert, stelt Wier zich graag aan iedereen voor. De eerste bijeenkomst was op 11 januari om 20.00 uur. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 25 januari om 20:00. Deze bijeenkomst wordt gefaciliteerd door de gemeente De Bilt. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.fivoor.nl/bilthoven. Dan krijgt u van tevoren een link toegestuurd.

Contact met de kliniek

De kliniek is nieuw in Bilthoven, wellicht blijven er ook na de kennismaking vragen over voor de kliniek. Daarvoor kunt u contact opnemen met teammanagers Petra Brune en Christa Schlundt Bodien via 088 – 178 5100 of via communicatie@fivoor.nl.