triangle
Nieuws / FPC de Kijvelanden

Berichtgeving incidenten FPC de Kijvelanden

In de media gaan berichten rond over incidenten bij FPC de Kijvelanden. Over een kamerbrand, over drugshandel en over een gevonden schaar op een kamer van een patiënt. In de kliniek zijn strenge controles op drugs en ‘contrabande’. Deze strenge controles in onze instelling leveren soms inderdaad vondst van verboden spullen op.

Deze worden direct in beslag genomen en dit heeft voor betrokkenen direct consequenties voor hun behandeling en verblijf in de kliniek. Verder wordt bericht in de media over een medewerker die verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel. In de kliniek is de betrokken medewerker direct op non-actief gesteld. Er vindt een onafhankelijk onderzoek plaats en als dit onderzoek aanleiding geeft voor nadere maatregelen dan zullen deze genomen worden.

Bijzondere doelgroep

Voor een instelling als FPC de Kijvelanden is het werken met een bijzondere doelgroep, die regelmatig de grenzen van het toelaatbare opzoekt, dagelijks werk. Dat brengt risico’s met zich mee en dat vergt een aanpak die gericht is op beveiliging en behandeling. Een instelling als FPC de Kijvelanden is toegerust om die gespecialiseerde zorg te bieden. Maar hoe streng de controles ook zijn, het blijft een bijzondere doelgroep en deze zoekt de grenzen ook daadwerkelijk regelmatig op. Dat blijkt wel uit deze recente incidenten. Uitbannen lukt misschien niet. Maar we kunnen wel ons best doen om ze te voorkomen en als ze zich toch voordoen, er adequaat mee om gaan. We werken voortdurend aan een veilige omgeving voor patiënten, medewerkers en de samenleving.