triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Berichtgeving in de media over FPA Utrecht

In de media gaan sinds zaterdag 18 augustus berichten rond over de huidige situatie in en rond de FPA Utrecht (voorheen FPA Roosenburg) ten aanzien van drugsgebruik en -handel en over behandelingen of het uitblijven daarvan. De FPA Utrecht hoort bij Fivoor en wij betreuren de teneur van deze berichtgeving. De feitelijke situatie in de FPA Utrecht is een andere dan het geschetste beeld.

Het spreekt voor zich dat de FPA Utrecht sinds de gebeurtenissen van vorig jaar een moeilijke tijd doormaakt. Onder toeziend oog van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt hard gewerkt om het vertrouwen in de instelling bij alle betrokkenen te herstellen. Een verbeterplan wordt onverkort uitgevoerd en de betrokken inspecties concludeerden positief over de inzet en de motivatie van alle mensen die bij de instelling betrokken zijn. Veel maatregelen zijn al uitgevoerd of worden uitgevoerd. Meer hierover is te vinden in de eerste voortgangsrapportage van de inspecties.

Drugsproblematiek

De kliniek, politie en gemeente werken onverminderd zeer intensief samen om handel in drugs te bestrijden. In de kliniek is een groep patiënten ernstig verslaafd. Het is niet uit te sluiten dat, ondanks de strenge(re) controles, toch drugs naar binnen worden gebracht. Drugscontroles op zowel gebruik als bezit van middelen in de kliniek vinden frequent en uitgebreid plaats, bij controle door drugsspeurhonden was de opbrengst nihil. Wanneer patiënten een terugval in middelengebruik hebben, dan wordt in de behandeling van de individuele patiënt daar extra aandacht aan gegeven en kan dit gevolgen hebben voor de mate van vrijheid of zelfs leiden tot beëindiging van verblijf in de FPA. De buurtcoaches die onder andere toezien op het terrein en alles wat daar gebeurt, hebben in het afgelopen jaar een afname van het aantal dealers gezien.

Behandeling

In de berichtgeving worden door de opgevoerde bronnen vraagtekens gesteld bij de behandeling die ze ondergaan of juist het uitblijven van behandeling.

In de kliniek wordt met elke patiënt gewerkt aan een eigen behandelplan. Het is soms ingewikkeld om overeenstemming te krijgen met patiënten over dat plan, gezien het type patiënten en het feit dat de behandeling bijna altijd onvrijwillig is. Ook zijn er veelal meerdere partijen bij betrokken zoals de reclassering. Wanneer het niet lukt om behandelovereenstemming te krijgen, wordt de behandeling afgebroken en gaat de patiënt terug naar de gevangenis.

Daarnaast is het uitblijven van behandelingen ook soms subjectief. In sommige gevallen ervaart een patiënt geen behandeling omdat deze niet overeenkomt met zijn of haar beeld van wat de behandeling zou moeten zijn. Maar de behandeling is er dan wel. Behandeling bestaat uit meer dan alleen gesprekken met behandelaars. Het ziet ook op uiteenlopende observaties en interventies. Ook buiten het gezichtsveld van betrokken patiënt. De ervaring van een individuele patiënt van een behandeling kan dan ook afwijken van de werkelijkheid.

Tijdelijk personeel

In de zomermaanden is het een gegeven dat vast personeel tijdelijk vervangen wordt gedurende hun vakanties. Dat is in alle zorginstellingen het geval. Daarbij werken we zoveel mogelijk met vaste invallers die zich voor langere tijd verbinden aan de organisatie. Ook worden zorgbeveiligers ingezet. Zicht op het dienstrooster van 16 juli 2018 tot en met 26 augustus 2018 leert dat geen enkele dienst vanuit een uitzendbureau is bezet, maar alleen uit interne mensen en zorgbeveiligers bestaat.

Veiligheidsgevoel

Het veiligheidsgevoel van zowel personeel als patiënten is verbeterd. Wij vragen dit regelmatig uit met vragenlijsten bij medewerkers en patiënten. Ook in behandelgesprekken is dit een onderwerp. De eerste rapportage van de inspecties over het verbeterplan deze zomer gaf een eerste, positief beeld van deze verbeterde inzet. In diverse media werd eerder dit jaar melding gemaakt van het terugkeren van de rust. In onze gesprekken met vele betrokkenen wordt datzelfde gevoel gedeeld.

Klachten

In de berichtgeving wordt gesproken over het bestaan van gegronde klachten over uitblijven van behandeling. Dit wordt door de FPA Utrecht niet herkend. Het lastige is dat in de gedwongen setting van een forensische afdeling behandelingsovereenstemming met patiënten soms moeilijk is. Daar kunnen klachten van patiënten uit ontstaan. Deze worden beoordeeld door de onafhankelijke klachtencommissie. Bij ons zijn echter geen gegrond verklaarde klachten bekend over geheel uitblijven van behandelingen. Klachten, zeker als deze door de klachtencommissie gegrond worden verklaard, nemen wij heel serieus en er wordt altijd actie op ondernomen.

Fivoor betreurt de negatieve teneur van de berichtgeving over de FPA Utrecht. Alle betrokkenen in en rond de FPA Utrecht zetten zich juist in om te voldoen aan alle hoge eisen die gesteld worden aan deze instelling en de behandeling van patiënten.