triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Bewonersbijeenkomsten Den Dolder 18 april 2019

Vanavond vonden twee bijeenkomsten plaats in Den Dolder waarbij Minister Sander Dekker samen met burgemeester Koos Janssen vragen van omwonenden beantwoordden over de veiligheid in de omgeving van FPA Utrecht van Fivoor in Den Dolder. Omwonenden maken zich zorgen over de veiligheid op het terrein van de WA Hoeve. Zowel de minister als de burgermeester spraken duidelijke taal over het verbeteren van de veiligheid in de omgeving, die inmiddels in gang gezet is en veel vertrouwen geniet van beiden.

Het spreekt voor zich dat Fivoor deze veiligheid uiterst serieus neemt. De dood van Anne Faber door toedoen van een patiënt die in behandeling was bij Fivoor heeft velen geschokt. Het gebeurde heeft ons aangegrepen en wij hebben het ons aangetrokken. Wanneer zoiets verschrikkelijks gebeurt, dan moet je meteen aan de slag en dat heeft Fivoor ook gedaan.

De inspecties en de OVV deden onderzoek naar hoe het kon gebeuren. De bevindingen van deze onderzoeken zijn stevig en moeten leiden tot een beter functioneren van het hele systeem én hebben ons gewezen op de grote eigen verantwoordelijkheid bij de veiligheid in de omgeving. We hebben dan ook niet stilgezeten. In de afgelopen anderhalf jaar zijn zowel in de kliniek als daarbuiten uiteenlopende maatregelen genomen om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken.

Maatregelen

De minister sprak over een aangescherpt plaatsingsbeleid, zodat patiënten zoals Michael P. niet meer bij FPA Utrecht geplaatst worden. Dit beleid geldt nog steeds en blijft in ieder geval 12 maanden van kracht. De beveiliging is door Fivoor opgeschroefd en de buurtcoaches vervullen hun gewaardeerde rol bij de veiligheid in de omgeving. Daarnaast heeft Fivoor alle procedures en werkwijzen tegen het licht gehouden en – samen met de inspecties – geconstateerd dat er zaken beter kunnen. Dat pakt Fivoor voortvarend op.

Fivoor heeft niet gewacht op de conclusies van de onderzoeken en is meteen aan de slag gegaan. Het gaat Fivoor uitermate aan het hart. Petra de Leede, manager FPA Utrecht, vertelde dat de mensen van Fivoor en in het bijzonder van FPA Utrecht enorm geschrokken zijn van de gebeurtenissen en het hen diep heeft geraakt. Daarom is Fivoor erop gebrand om alles te doen wat in de mogelijkheden ligt om de veiligheid rond en in de kliniek te versterken. Samen met de gemeente, de omwonenden en alle andere betrokkenen.

Vertrek Fivoor

Er werden meerdere vragen gesteld over een mogelijk vertrek van Fivoor van het terrein. Het terrein van de WA Hoeve wordt herontwikkeld. De projectontwikkelaar die is geselecteerd zal gefaseerd eigenaar worden van het terrein. In de gebiedsvisie die onder regie van de gemeente werd ontwikkeld, is de streefdatum van 2025 genoemd als datum voor vertrek van de instellingen van het terrein. Fivoor is dan bezig met zoeken naar alternatieve huisvesting. Tot het moment van vertrek blijft Fivoor in gesprek met gemeente, omwonenden en de andere instellingen over de veiligheid op het terrein.