triangle
Nieuws / Ambulant Centrum Utrecht – Jeugd

CCAF Keurmerk voor het ACT Jeugd Lekstroom Vijfherenlanden

Met als eindcijfer 7,5 heeft het team ACT Jeugd Lekstroom Vijfheerenlanden het CCAF keurmerk ontvangen. Met dit cijfer ontvangen zij een certificaat. Dit is een heel mooi resultaat waar wij trots op mogen zijn! Het team werd op 8 juni 2021 geauditeerd door de auditoren. Zij gebruikten voor het meten van de modelgetrouwheid het instrument FACT Jeugd 2020. Het keurmerk is drie jaar geldig.

Over het team

‘Het team kenmerkt zich door veerkracht en positiviteit. Vanuit verschillende kanten valt een betrokken en zorgzame houding op. De medewerkers zijn harde werkers en hebben een lange adem. Ook valt het outreachpercentage in positieve zin op. Gezien de coronamaatregelen is dat een duidelijke pluim waard.’

Het behandelmodel Jeugd Flexible ACT

De cliënten die door het Jeugd Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

CCAF keurmerk

Teams met een keurmerk CCAF voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Jeugd Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Over CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van Jeugd Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Jeugd Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op hun website.