triangle
Nieuws / Ambulant Centrum Utrecht – Volwassenen

CCAF keurmerk voor Forensisch FACT LVB

Met als eindcijfer 8,9 heeft het team Forensisch FACT LVB het CCAF keurmerk Forensisch FACT ontvangen. Met deze score ontvangen zij een 'optimaal certificaat'. Een heel mooi resultaat waar wij trots op mogen zijn! Op 28 juni 2021 werd het team geauditeerd. De auditoren gebruikten voor het meten van de modelgetrouwheid het instrument Forensisch FACT 2019. Het keurmerk is drie jaar geldig.

Het behandelmodel Forensisch FACT

Cliënten die door het Forensisch FACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. FACT-teams ondersteunen deze cliënten praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg, het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het heel team en doelgroep- en wijkgericht werken.​

CCAF keurmerk

Teams met een keurmerk CCAF voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch FACT-model. Onderzoek toont aan dat teams die volgens dit model werken betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Cliëntenorganisatie, familievertegenwoordigers en zorginkopers hebben dankzij het keurmerk inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Over CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van Forensisch FACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Forensisch FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op hun website.