triangle
Nieuws / FPC de Kijvelanden

Directie en bestuur tbs-kliniek de Kijvelanden beantwoorden vragen omwonenden

Woensdag 17 april werd in de tbs-kliniek de Kijvelanden, onderdeel van Fivoor, op initiatief van de gemeente Albrandswaard een bijeenkomst georganiseerd voor een aantal verontruste omwonenden. Zij hadden zich met vragen tot de gemeente Albrandswaard en Fivoor gewend. De omwonenden spraken uit, dat hun basishouding ten opzichte van Fivoor positief is en dat er bewondering is voor het werk dat er wordt verricht.

Desondanks leven er zorgen over de veiligheid. Tijdens de bijeenkomst werd in het bijzonder ingegaan op de vormen van het verlof van de patiënten die in FPC de Kijvelanden verblijven. Bewoners blijven verbaasd over het verschil van interpretatie over een afspraak tussen de gemeente en FPC de Kijvelanden.

Als patiënten op onbegeleid verlof mogen, is er volgens Fivoor al 22 jaar de in Nederland unieke afspraak met het gemeentebestuur dat zij niet verblijven (wonen, recreëren of winkelen) in de gemeente Albrandswaard. Wel mogen zij zich verplaatsen binnen de gemeente op weg naar een bestemming buiten de gemeente, want zij moeten in staat zijn het verlof buiten de gemeente te praktiseren. De kliniek is niet van plan dit laatste te wijzigen, terwijl de omwonenden dit wel zouden willen.

De bewoners hebben behoefte aan meer informatie over de doelgroep van Fivoor en hoe daar mee om wordt gegaan. De instelling heeft toegezegd hieraan tegemoet te zullen komen. De wijze waarop wordt nog nader afgestemd.
Daarnaast heeft Fivoor de omwonenden toegezegd dat informatie wordt verstrekt over hoe met de eerdere aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is omgegaan

De avond werd door alle aanwezigen als positief ervaren.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van opmerkingen van bewoners in Poortugaal.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van opmerkingen van bewoners in Poortugaal.

Zijn FPA Rotterdam in Poortugaal en FPA Utrecht in Den Dolder vergelijkbaar qua aantallen patiënten en qua zwaarte (risicoprofielen)?

FPA Rotterdam is kleiner qua aantal patiënten kleiner dan FPA Den Dolder. De beveiligingsniveaus zijn vergelijkbaar, gelet op de risicoprofielen van de patiënten.

Zijn er onder de 24 mensen die door minister Dekker beperkt zijn in hun vrijheden of die (tijdelijk) volledig hebben moeten inleveren, ook patiënten die in Poortugaal behandeld worden?

Nee.

Is de inschatting van de risico’s van patiënten die vanuit de FPA op verlof gaan, ook in Poortugaal nadrukkelijker onder de loep genomen, naar aanleiding van de rapporten in de casus Michael P.?

In de FPK en FPA in Poortugaal is veel aandacht besteed voor risicotaxatie, vanwege de oorsprong in de tbs. Na het incident in Den Dolder is uiteraard ook op de andere locaties van Fivoor stilgestaan bij het beleid rondom risicotaxatie en verlofverlening. De praktische uitvoering van verlof is op de locatie Poortugaal niet gewijzigd.

.

Hoeveel verlofbewegingen worden er jaarlijks toegekend?

Landelijk vinden er jaarlijks circa 70.000 verlofbewegingen plaats van tbs-gestelden.

In FPC de Kijvelanden zijn dat jaarlijks circa 3000 verlofbewegingen. Ongeveer 60 procent daarvan zijn onbegeleide verlofbewegingen.

Als er begeleid of onbegeleid verlof wordt verleend, doen zich dan incidenten voor?

FPC de Kijvelanden had in de afgelopen vier jaar geen enkele onttrekking vanuit begeleid verlof.

De afgelopen vier jaar heeft FPC de Kijvelanden twaalf maal te maken gehad met een ongeoorloofde afwezigheid (OA) tijdens een onbegeleid of transmuraal verlof.

In vier gevallen was er sprake van een verlof dat is gestart vanaf het terrein van FPC de Kijvelanden in Poortugaal. De andere acht gevallen hadden betrekking op tbs-gestelden die buiten de kliniek en daarmee tevens buiten de gemeente Albrandswaard verbleven.

In een geval is er een vermogensdelict gepleegd door een tbs-gestelde tijdens zijn ongeoorloofde afwezigheid. Dit vond plaats buiten de gemeente Albrandswaard. Tijdens de overige elf OA’s hebben zich geen incidenten voorgedaan.

Er leven veel vragen over tbs. Waar vind ik de antwoorden?

De antwoorden op veel gestelde vragen over tbs vindt u via deze link.