triangle
Nieuws / FPC de Kijvelanden

Geldboete FPC de Kijvelanden na onderzoek calamiteit in 2017

Op 3 februari 2017 vond bij FPC de Kijvelanden een ernstig geweldsincident plaats waarbij een patiënt een medewerker heeft aangevallen en ernstig heeft verwond. De medewerker is enkele dagen later aan zijn verwondingen overleden. Een verschrikkelijke gebeurtenis die grote gevolgen heeft voor de familie en vrienden van de betrokken medewerker en die grote indruk heeft gemaakt op collega's en patiënten. Het verlies van deze medewerker laat tot op de dag van vandaag diepe sporen na.

Het geweldsincident is een strafrechtelijk delict, waarvoor de dader reeds is veroordeeld. Omdat het volgens de Arbeidsomstandighedenwet een ernstig ongeval op de werkvloer betreft, is het Openbaar Ministerie erbij betrokken en werd onderzoek ingesteld door de Inspectie Sociale zaken en werkgelegenheid (I SZW, voorheen Arbeidsinspectie) .

Overtreding Arbeidsomstandighedenwet

Het OM concludeert op grond van het onderzoek van de Inspectie SZW dat op 3 februari 2017 in De Kijvelanden sprake was van een overtreding van één van de artikelen van de Arbeidsomstandighedenwet. Dit betrof geen opzettelijk handelen of nalaten door de werkgever, aldus het OM. Het OM heeft stichting FPC de Kijvelanden hiervoor een geldboete opgelegd, welke inmiddels is betaald. De Inspectie SZW heeft de Kijvelanden verplicht om een aantal maatregelen te treffen, met name op het gebied van de aanpak van de psychosociale arbeidsbelasting.

Veel verbeteringen al doorgevoerd

Uiteraard doet De Kijvelanden er alles aan om een mogelijke herhaling van een dergelijke calamiteit te voorkomen. Bestuur en directie zijn direct erna aan de slag gegaan met maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Veel van de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie SZW zijn in lijn met de eigen bevindingen en zijn al aangepakt. De Inspectie SZW heeft die verbeteringen in haar onderzoek ook waargenomen.

De verbetermaatregelen zijn onlangs gebundeld in een breder plan van aanpak voor gezond en veilig werken in FPC de Kijvelanden, in overleg met de Inspectie SZW. Dit plan wordt nu uitgevoerd.

Beschikking

FPC de Kijvelanden legt zich neer bij de boete, ondanks dat het bestuur van FPC de Kijvelanden het niet volledig eens is met de zienswijze van het OM zoals verwoord in het persbericht. Het bestuur stelt voorop dat het slachtoffer geen enkele blaam treft met betrekking tot het ongeval.

Het bestuur van FPC de Kijvelanden vindt het belangrijk dat het onderzoek nu kan worden gesloten en dat de nabestaanden en naaste collega’s van het slachtoffer de gelegenheid krijgen het te laten rusten.

Toekomst

FPC de Kijvelanden blijft continu bezig met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen de uitdagende context waarin wordt gewerkt. De focus blijft op het leveren van goede zorg voor de patiënten in een goed en veilig werkklimaat.