triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Interview in de Volkskrant met Erik Masthoff

Vandaag (dinsdag 9 juli) is er een uitgebreid interview met Erik Masthoff (bestuurder van Fivoor) verschenen in de Volkskrant. Het interview gaat onder andere in op de rapporten die in maart zijn verschenen naar aanleiding van de detentie van Michael P.. Erik beantwoordt zowel vragen over P's tijd in Vught als over de overdracht naar Fivoor. Ook de aanstelling van Erik als bestuurder van Fivoor komt aan bod, evenals de situatie rondom de ongeoorloofde afwezigheid van Peter M.. Tot slot is er nog aandacht voor het veiligheidsgevoel in Den Dolder en een eventuele verhuizing van de kliniek.

Ons verhaal

Lang hebben we ons als Fivoor terughoudend opgesteld ten aanzien van de media. In de periode na de dood van Anne Faber vonden we het niet gepast om actief ons verhaal te doen. Haar dood en de manier waarop dat is gebeurd, waren zo verschrikkelijk, toen paste alleen bescheidenheid. Ook wilden we voorkomen dat een reactie van onze kant geïnterpreteerd zou worden als verdediging of verweer.

Nu vonden wij de tijd rijp om meer openheid te geven middels het interview en actiever naar buiten te treden om uit te leggen hoe de forensische zorg werkt. Maar ook om uit te leggen wat voor impact de afgelopen anderhalf jaar heeft gehad op onze collega’s in Den Dolder. Het is de bedoeling daarmee ook enig tegenwicht te bieden aan de beelden zoals die in de media en de Tweede Kamer geschetst zijn, ten aanzien van ons werk en in het bijzonder de FPA Utrecht.