triangle
Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad september 2021
Nieuws / Fivoor algemeen

Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad september 2021

Lees op deze pagina de nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad september 2021. De Naastbetrokkenenraad is een klankbord/adviesorgaan voor de collectieve belangenbehartiging van familie en naasten van patiënten/cliënten van Fivoor.

In de nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad september 2021 leest u meer over twee nieuwe leden. Daarnaast is er een blog te lezen over een eerste ervaring als naaste in de forensische psychiatrie. Michel Stemkens is geïnterviewd over zijn visie op het actief betrekken van naasten en/of familie. Verder is er meer te lezen over het initiatief van manager en psychiater Wijnand Mulder, om een brede lotgenotengroep te organiseren.

Nieuwe leden stellen zich voor

De Naastbetrokkenenraad is blij te kunnen melden dat zij er twee nieuwe leden bij heeft: Anna Bondt en Monique Vijverberg. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Monique Vijverberg | Lid Naastbetrokkenenraad Fivoor

“Ik ben familie- en cliëntervaringsdeskundige. In mijn leven ken ik veel verliezen. Als pasgeboren baby heb ik mijn biologische ouders verloren. Ik werd geadopteerd door 2 liefdevolle maar strenge ouders, beiden niet uit de Indonesische cultuur. Zij hadden er moeite mee mijn emoties, verlangens en behoeftes naar het vinden van mijn identiteit te plaatsen. Ik heb daardoor een dwarse puberteit door gemaakt. Mijn moeder werd psychisch ziek toen ik 12 was. Zij had een bipolaire stoornis en is vaak opgenomen geweest. Ik heb mij hierin altijd erg alleen gevoeld. Helaas is de cirkel rond geworden. Toen mijn dochter 12 jaar was, ben ik ziek geworden.

In de loop van de jaren ben ik ervan doordrongen geraakt dat je niet alleen op je eigen eilandje kan werken aan je herstel. Daarvoor heb je anderen nodig die luisteren en je stapje voor stapje verder helpen. Mijn gevoel van eenzaamheid en leegte zijn minder geworden, door het volgen van therapieën en opleidingen. Nog steeds realiseer ik me iedere dag weer dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen keuzes. Hoe moeilijk deze soms ook zijn. Begrip, tolerantie, aardig zijn en doelen hebben in het leven, is waar het om gaat.

Ik geloof in een positieve en herstellende aanpak voor naastbetrokkenen maar ook voor hun psychisch zieke dierbare. Die motivatie heeft mij ertoe gebracht lid te worden van de Naastbetrokkenenraad van Fivoor. Als familie- én cliëntervaringsdeskundige wil ik mij inzetten voor een verbindende samenwerking met de naastbetrokkenen. Om hen te laten ervaren: Je staat er écht niet alleen voor!”

Anna Bondt | Lid Naastbetrokkenenraad Fivoor

“Eén van mijn beste vrienden kwam voor mij totaal onverwacht in een tbs-kliniek terecht. Vanaf dat moment maakte ik kennis met een nieuwe en voor mij volslagen onbekende wereld. Duizend vragen speelden door mijn hoofd, maar ik had geen idee bij wie ik daarvoor terecht kon. Door te googelen kwam ik gelukkig snel terecht bij de Naastbetrokkenenraad. Dankzij de leden van deze raad veranderde het doolhof in mijn hoofd in een meer overzichtelijke structuur.

Omdat ik dus uit ervaring weet hoe belangrijk het is voor naasten om gehoord en gezien te worden in een voor hen moeilijke periode en situatie ben ik lid geworden van deze raad. Daarbij is het voor mij niet meer dan logisch dat familie en naasten door de hulpverleners betrokken worden bij de behandeling van en hulp aan hun dierbare. Ik ben van mening dat dit essentieel is voor goede zorg. Door mijn baan als leerkracht in het basisonderwijs en ken ik de wereld van de hulpverlening niet. Echter denk ik dat dit niet het belangrijkste is. Uiteindelijk gaat het om mensen en hun behoefte aan hulp. Voor hen zet ik me graag in!”

Kort interview met...

Michel Stemkens, systeemtherapeut.

Kun je iets meer vertellen over jezelf en wat je doet bij Fivoor?
“Ik werk systeem therapeutisch. Dat wil zeggen dat ik werk met familie, partners, kinderen en overige naasten van patiënten die bij Fivoor in behandeling zijn. Behalve individuele gesprekken verzorg ik partnerrelatie en gezinsgesprekken. Daarnaast ben ik actief betrokken bij familie informatie avonden.”

Wat vind je zelf van het beleid en de eventuele meerwaarde van een naastbetrokkenenbeleid?
“Het betrekken van naastbetrokkenen vind ik noodzakelijk om tot een goede behandeling te komen. Het zegt veel over de context waarin iemand is geworden tot wat hij/zij is. Meestal gaat iemand ook weer terug naar die context en wij weten uit ervaring dat het zeer wenselijk is dat de omgeving mee verandert. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanner naasten bij de behandeling worden betrokken dit een gunstig effect heeft op de prognose.”

Kun je een ervaring beschrijven van een succesvol patiëntentraject met een naaste?
“Ik kan niet specifiek één ervaring beschrijven maar voor naasten is het belangrijk dat ook zij gehoord en gezien worden. Goede informatie over de behandeling is belangrijk. Soms geeft een opname ook rust aan de familie en kan het wenselijk zijn om even geen contact te hebben of heel gedoseerd omdat ook de familie op adem moet komen. Op familie avonden is ook het lotgenotencontact belangrijk. Weten dat je er niet alleen voor staat en leren van elkaars ervaringen werkt zeer helend.”

Heb je ideeën over hoe het betrekken van naasten/het netwerk beter geïmplementeerd kan worden bij Fivoor, meer specifiek bij de medewerkers?
“Als er een systeemtherapeut op de afdeling werkzaam is, heeft hij of zij familie vaak in de portefeuille. Ik pleit ervoor om familie standaard zo vroeg mogelijk in de behandeling te betrekken om misverstanden te voorkomen. Eigenlijk moet dit al bij de intake. Van belang blijft uiteraard dat de patiënt hiermee instemt. Uiteindelijk heeft de patiënt en het gehele systeem hier uiteindelijk voordeel van.”

Informatiemapje voor naasten/familie

Het uitgangspunt van het familiebeleid van Fivoor is dat naasten en familie goed geïnformeerd worden. Sinds kort is er een informatiemapje speciaal voor familie en naasten. Als NBR zijn we daar blij mee. Het mapje bevat informatie over het familiebeleid van Fivoor, over de NBR en over de klachtenregeling naastbetrokkenen en is beschikbaar op papier en digitaal. Daarnaast kan iedere locatie, ieder team er zijn eigen informatie aan toevoegen. Het informatiemapje is te bestellen bij de NBR via naastbetrokkenenraad@fivoor.nl. Naast het fysieke mapje is het ook als digitale variant beschikbaar.

Kennismakingen

Door de versoepeling van de coronamaatregelen, heeft de NBR de kennismakingsronde weer kunnen oppakken. In juli hebben Monique Vijverberg en Rita van Maurik kennis gemaakt met Maaike Habra, manager zorg poliklinieken in Tilburg en Breda. Voor dit gesprek waren ook de familievertrouwenspersonen Els Dietvorst en Judith van Nimwegen uitgenodigd. Maaike Habra was erg blij met de informatiemapjes voor naasten. Vanuit de NBR is Monique Vijverberg de contactpersoon voor de poliklinieken Tilburg en Breda.

Het tweede kennismakingsgesprek was met Laurette Goedhart en Ronald Dekker van Wier Den Dolder. Ronald Dekker gaat samen met zijn collega Martijn het familiebeleid in de praktijk handen en voeten te geven. We kijken uit naar verdere samenwerking en ondersteuning daarbij. Vanuit de NBR is Yasmina Youjil de contactpersoon voor Den Dolder.

Ervaringen van naasten

Op een mooie doordeweekse dag in februari van dit jaar veranderde het leven van één van mijn beste vrienden radicaal en zonder dat ik, Anna Bondt, daar iets van merkte. Toen hij niet meer reageerde op mijn appjes en van de aardbodem verdwenen leek, werd ik ongerust. Gelukkig kreeg ik na een paar dagen een appje. Hij bleek opgenomen te zijn in een tbs-kliniek. Eigenlijk mocht hij zijn telefoon niet gebruiken, maar een aardige hulpverlener gaf hem toestemming om één appje te sturen.

Nu wist ik waar hij was, maar de zaken werden er niet duidelijker op. Hoe kon ik hem bereiken? Met wie kon ik contact opnemen? Wat kon ik voor hem betekenen? Mocht ik hem bellen? Wat zou er verder gebeuren? De vragen tuimelden over elkaar heen en bezorgden me slapeloze nachten. Ik ben op de hoogte van zijn turbulente verleden en nam contact op met een instantie waar hij gewoond had. Ook stuurde ik een mail aan de Naastbetrokkenenraad. Die hielp me verder. Zo wist ik in ieder geval dat ik met hem kon bellen. Alle informatie kwam via hem. Van de begeleiding in de tbs-kliniek zelf hoorde ik niets. Toen ik er eindelijk, via de NBR achter kwam dat ik contactpersoon kon worden en de vriend aangaf dit graag te willen, kreeg ik een telefoontje van de maatschappelijk werker en de coach. Ondertussen waren mijn vriend en ik samen boos op alles en iedereen en hadden we het gevoel gekregen dat ze niet het beste met hem voor hadden. Hij zat gefrustreerd op zijn kamer en ik zat gefrustreerd thuis. Als we met elkaar belden, waren we samen boos en verontwaardigd. Hoe goed is dat eigenlijk voor de behandeling? Zo ging het verder tot ik uitgenodigd werd door een netwerkgesprek. Toen pas, vier maanden na zijn opname, werd mij duidelijk waarom bepaalde beslissingen waren genomen en wat de gedachte erachter was. Ik kon vragen stellen, er werd geluisterd en excuses aangeboden. Met een heel ander gevoel fietste ik weer naar huis. Het was alsof eindelijk alle neuzen dezelfde kant op stonden!

Ik ben ervan overtuigd dat als dit gesprek eerder had plaatsgevonden of als ik eerder betrokken was geweest bij het proces, ik heel anders met mijn vriend hierover had gepraat en we samen (patiënt, hulpverleners, naaste) veel verder hadden kunnen komen. Daarom pleit ik voor het betrekken van naastbetrokkenen bij de behandeling. De kliniek kan het namelijk niet alleen en de patiënt zeker niet. Beide hebben de naasten nodig. Alleen dan kan de behandeling optimaal zijn.

Start brede lotgenotengroep

Op de Monsterseweg in Den Haag zijn de GGZ organisaties Parnassia, Brijder Verslavingszorg en Fivoor vertegenwoordigd. De hulpvragen van familie, naasten en contactpersonen van deze verschillende instellingen zijn veelal hetzelfde. Vragen over bijvoorbeeld wetgeving, hoe met de problematiek om te gaan en overige zorgvragen. Daarom organiseren wij op dinsdag 21 september een familieavond met het thema: Wat betekent het voor mij dat mijn familielid, partner of kind is opgenomen in de GGZ? Tijdens deze avond is er ruimte voor subthema’s als ongeloof, rouw en verdriet. De ervaring heeft geleerd dat het samen delen (lotgenotencontact) helend kan zijn.

Wij nodigen u van harte uit om te komen. De familieavond vindt plaats in het Theehuis aan de Johanna Triebelspad 10 in Den Haag. De inloop is vanaf 18.30 uur met koffie of thee. Om 19.00 uur start de avond en deze duurt tot ongeveer 21.00 uur. Aanmelden kan bij de NBR door een email te sturen naar naastbetrokkenenraad@fivoor.nl. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.

Wij hopen u deze avond te mogen begroeten!

Naasten in Kracht gaat extra steun bieden aan (thuis)werkende naasten

De coronacrisis trekt niet alleen een zware wissel op de ziekenhuiszorg en de economie, maar ook op het mentaal welbevinden van groepen ondernemers en werkenden. In de tweede helft van 2021 gaat de digitale community Naasten in Kracht daarom extra activiteiten ontwikkelen om mentale weerbaarheid van (thuis)werkenden te vergroten. Het gaat daarbij specifiek om (thuis)werkenden naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Nu al biedt de website van Naasten in Kracht informatie, ervaringsverhalen en tips om naasten van mensen met psychische problemen te ondersteunen en met elkaar te verbinden. De komende maanden wordt de website uitgebreid met animaties en informatie over werk in combinatie met een dierbare die psychisch ziek is. We geven specifieke tips, bieden oefeningen aan waar de werkende mantelzorger mee aan de slag kan. Ook worden aanvullende ervaringsverhalen opgehaald rond dit thema en er wordt een serie specifieke videochatsessies georganiseerd.

Met al deze aanvullingen wil Naasten in Kracht eraan bijdragen dat (thuis)werkende naasten zich ondersteund voelen en beter in staat zijn om de balans te bewaren tussen zorgen voor de cliënt en het eigen leven met (thuis)werken.

Naasten in Kracht is een initiatief van de leden van MIND. Meer informatie is te vinden op hun website: naasteninkracht.nl.

Op zoek naar versterking

De naastbetrokkenenraad is hard op zoek naar versterking. Ken je of ben je familielid of naaste van een patiënt of cliënt, die zich wil inzetten om de zorg en hulpverlening voor de cliënten en patiënten te verbeteren? Neem dan contact op met de NBR. Bel naar 06 – 2708 3977 of mail naar naastbetrokkenenraad@fivoor.nl

Familievertrouwenspersoon

De Familievertrouwenspersoon (FVP) is er voor de individuele belangenbehartiging van naasten/familie van patiënten/cliënten. Bij Fivoor hebben we meerdere familievertrouwenspersonen: Els Dietvorst, Judith van Nimwegen, Wim van Lierop, Peter Brakel en Pim Stumpe. Meer informatie over de FVP is te vinden op hun website www.lsfvp.nl.