triangle
TBS Nederland publiceert ‘Cijfers en Bijzonderheden 2023’
Nieuws / FPC de Kijvelanden

TBS Nederland publiceert ‘Cijfers en Bijzonderheden 2023’

TBS Nederland heeft vandaag het overzicht ‘Cijfers en Bijzonderheden 2023’ gepubliceerd. Hierin zijn een aantal relevante cijfers over dat jaar en de daarbij behorende achtergrondinformatie verzameld en op een overzichtelijke wijze weergegeven.

Cijfers en Bijzonderheden 2023

Stijging aantal tbs-patiënten zet door

In 2023 waren er gemiddeld 1.614 tbs-patiënten. In 2022 waren dat er nog 1.536. Daarmee zet de al sinds 2018 ingezette stijging door. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers van TBS Nederland, een samenwerking van de forensisch psychiatrische centra (fpc) en klinieken (fpk) in Nederland.

Vóór 2018 kwamen er ieder jaar ongeveer evenveel nieuwe tbs-patiënten bij. Sinds 2018 is dit aantal ieder jaar hoger geworden. In 2022 was er een piek te zien met 199 nieuwe patiënten. In 2023 lag het aantal nieuw ingestroomde patiënten op 159. Dat het instroomcijfer in 2023 lager ligt dan in 2022, heeft alles te maken met de druk op de capaciteit; de instroom wordt begrensd door de beschikbare capaciteit. Het afgelopen jaar was de druk op tbs-plaatsen dus onverminderd hoog. Om de druk wat van de ketel te halen bij het plaatsen, is in 2023 besloten om het aantal passanten (mensen die in een PI wachten op plaatsing in een tbs-kliniek) te laten oplopen. Dit aantal bedraagt nu ongeveer 180 (cijfer april 2024).

Samenleving veiliger en aantal onttrekkingen bijzonder laag

Jasper Schetters, voorzitter inhoudelijk overleg TBS Nederland & directeur patiëntenzorg FPC de Kijvelanden kijkt met gemengde gevoelens naar hetgeen geconcludeerd kan worden uit het rapport:

Behandelduur en verlofbewegingen

De behandelduur (op basis van de mediaan) die in 2023 is vastgesteld, bedraagt 8,7 jaar. Dit is een landelijk cijfer dat jaarlijks wordt afgestemd met DJI. De behandelduur is met 0,7 jaar gedaald ten opzichte van de vorige meting die 9,4 jaar bedroeg.

In 2023 gingen tbs-patiënten in totaal 87.499 keer met verlof. Het aantal verloven per jaar verschilt. Dat komt omdat het aantal patiënten dat in de fase zit dat ze op verlof mogen, per jaar verschilt. Ook mag niet iedere patiënt even vaak op verlof. In 14 gevallen waren patiënten niet op tijd op de afgesproken plaats terug. Er waren in totaal 7 onttrekkingen tijdens een begeleid verlof. Het totaal aantal onttrekkingen is daarmee 0,02% van het aantal verloven. In 2023 waren er géén ontvluchtingen (patiënten die zonder toestemming het fpc of fpk hebben verlaten).

Dagelijks uitgedaagd

Ondanks het feit dat TBS Nederland zeer positieve cijfers kan overleggen, benadrukt Hyacinthe van Bussel (algemeen directeur Rooyse Wissel en voorzitter TBS Nederland) dat iedereen in de sector dagelijks te kampen heeft met uitdagingen:

Over TBS Nederland

TBS Nederland is een samenwerking van de forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland. In  een  forensisch  psychiatrisch centrum  (fpc) en een aantal forensisch psychiatrische klinieken (fpk) verblijven mensen aan wie een tbs-maatregel is opgelegd. Meer informatie: www.tbsnederland.nl