triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Update: de zaak Michael P.

Het verschrikkelijke relaas over de dood van Anne Faber door Michael P. heeft door de behandeling van de rechtszaak op 11 en 12 juni j.l. en door de uitspraak van de rechter op 17 juli bij velen wederom veel losgemaakt. In de rechtbank en in diverse media is gespeculeerd over het functioneren van de kliniek in Den Dolder waar Michael P. behandeld werd. We ontvangen dan ook veel vragen over de rol van de FPA en over de behandeling van Michael P.

Onderzoek

Eerder werd door de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar het algemeen functioneren van de kliniek. Op dit moment wordt het functioneren van de FPA Utrecht van Fivoor (deze heette tot 1 januari 2018 FPA Roosenburg, onderdeel van Aventurijn) in Den Dolder, specifiek ten aanzien van de behandeling van Michael P. grondig onderzocht door dezelfde inspecties. Fivoor werkt onverkort mee aan deze onderzoeken. De resultaten en conclusies van de onderzoeken zullen, zodra deze bekend zijn, zeer serieus genomen worden en waar nodig tot aanvullende maatregelen leiden. Wanneer de resultaten van de onderzoeken bekend worden, is op dit moment niet aan te geven.

Den Dolder

Het vertrouwen van de medewerkers, cliënten, omwonenden en alle andere betrokkenen van de FPA Utrecht in Den Dolder is door de gebeurtenissen in het najaar van 2017 ernstig op de proef gesteld. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het herstel van dit vertrouwen.
Op 22 december 2017 werd het verbeterplan ‘Roosenburg voor hersteld vertrouwen’ gepresenteerd aan de Inspecties. De acties in dat verbeterplan worden uitgevoerd. Deze acties, de aanscherping van de beveiliging en de inzet van buurtcoaches, hebben de afgelopen maanden al geleid tot resultaat. Het contact met de buurt, de informatievoorziening vanuit de instelling en de veiligheid op en rond het terrein zijn verbeterd. Maar daar houdt het niet op. Voor het herstellen van vertrouwen is meer nodig. Het vergt continu aandacht en goede afstemming met omwonenden, gemeente, politie en alle instellingen op het terrein van de WA Arntsz Hoeve in Den Dolder. Ook daar werkt de FPA Utrecht volop aan mee.