triangle
FACT Wier Flevoland: snel schakelen als het nodig is
Nieuws /

FACT Wier Flevoland: snel schakelen als het nodig is

Voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische of gedragsproblematiek is er in Flevoland een ambulant team opgestart, namelijk FACT Wier Flevoland. Hoe werkt dit team en wat is er zo bijzonder aan dit werk? Casemanagers Gerard en Irma en psychiater Mariet vertellen.

FACT Wier Flevoland is in oktober 2020 opgestart als multidisciplinair ambulant team. Wier behandelt in diverse regio´s mensen met een lichte verstandelijke beperking die ernstige gedrags- en psychiatrische problemen hebben. Cliënten kunnen er intern (open of gesloten afdeling), in deeltijd of via één van de ambulante teams zorg krijgen. De interne zorg voor deze doelgroep was in de regio Flevoland al wel geborgd, maar de ambulante zorg nog niet. Met de komst van het FACT Wier team in Flevoland biedt Fivoor ook deze zorg aan.

Snel schakelen wanneer nodig

“De casemanagers gaan naar de cliënten thuis om hen daar te helpen met hun problemen”, vertelt casemanager Gerard. “Dat de zorg thuis is georganiseerd, is een belangrijk voordeel. Enerzijds omdat de omgeving nauw bij de zorg wordt betrokken. Anderzijds zodat de cliënt leert omgaan met problematiek in de eigen omgeving. Soms wordt een cliënt bijvoorbeeld opgenomen in een kliniek en leert daar van alles. Vervolgens komt hij thuis en is het lastig dit geleerde in de praktijk toe te passen.”

De problemen waarmee de cliënten worstelen, kunnen heel divers zijn, gaat hij verder. “Sommigen gebruiken verdovingsmiddelen, anderen veroorzaken overlast en weer anderen verwaarlozen zichzelf. Wij zijn de verbindende factor die alle benodigde instanties betrekken bij zo´n casus en passen daarin de FACT-methodiek toe, oftewel Functional, Assertive, Community Treatment. We ondersteunen onze cliënten zo dichtbij mogelijk en kunnen snel schakelen met de omgeving in geval van een crisis.”

De casemanagers monitoren bijvoorbeeld medicatie-inname, organiseren een betere woonplek en bespreken wat er in het leven van de cliënt gebeurt op hun eigen niveau. Casemanager Irma: “We lopen echt mee in het leven van een cliënt. Als het goed met ze gaat, komen we minder vaak. Maar als een cliënt onstabiel is, hebben we de mogelijkheid om een aantal keer per dag langs te gaan. We monitoren, signaleren en trekken aan de bel wanneer nodig.”

Soms een beetje onorthodox denken

Een FACT Wier team heeft altijd een aantal verschillende disciplines in huis. Momenteel bestaat het team in Flevoland uit een aantal casemanagers, een GZ-psycholoog, een psychiater en een psychomotorisch therapeut. “Hoe meer kennis en kunde, hoe meer capabel wij zijn om iemand de juiste hulp te bieden”, licht Irma toe.

“Daarnaast is het ook handig om multidisciplinair te werken”, vult psychiater Mariet aan. “Cliënten hebben vaak te maken met ingewikkelde problematiek die doorwerkt op diverse facetten van het dagelijks leven. Ze zijn kwetsbaar, maar zien dit zelf niet. Sommige cliënten stoten zich continu aan dezelfde steen. Als individu moet je dan ontzettend zoeken hoe je dit elke keer opnieuw oplost. Het is waardevol om vanuit verschillende expertises en persoonlijkheden naar een probleem te kijken en de oplossingsrichtingen uit te proberen.”

“Starre persoonlijkheden passen daarom ook niet bij deze doelgroep”, concludeert ze. “Je ervaart de meest idiote situaties, komt op de raarste plekken en ontmoet de meest bijzondere mensen. Daar moet je plezier in hebben en soms een beetje onorthodox in kunnen denken.” Dit onvoorspelbare van de doelgroep vindt zowel Irma, Gerard als Mariet aantrekkelijk aan het werk. “Er gebeurt altijd wel iets en soms geloof je het gewoon niet. Het is een uitdaging om zo met hen te levelen dat er een samenwerking op gang komt die zij ook als een samenwerking ervaren. Werken met deze doelgroep houdt onze voeten op de grond.”

Testcase geslaagd

Het team werkt nu ongeveer een half jaar in Flevoland en staat stabiel, concludeert Gerard. “Pas werd een jongedame door haar vader op straat gezet. Wij gingen teambreed direct aan de slag. De één pakte de indicatie op, de ander ging met de cliënt zelf bezig. En weer een ander zocht een geschikte opvangplek. Toen de cliënt geheel was opgevangen, keken we elkaar aan en zeiden we ´dit liep als een trein’. Dit was een mooie testcasus. We weten dat we dit als team aankunnen en dat is een fijn idee voor de toekomst.”

Behandelcentrum Wier
Play

Behandelcentrum Wier