triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Wij zijn Fivoor, behandelcentrum Wier

Half januari opent Behandelcentrum Wier in het voormalig klooster op bedrijvenpark Berg en Bosch in Bilthoven. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om het pand klaar te maken voor onze patiënten. We stellen ons alvast graag aan u voor!

Behandelcentrum Wier is onderdeel van Fivoor. Fivoor is een zorgorganisatie voor mensen met complexe psychiatrische problemen. Zij kunnen hierdoor een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Wier is gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische – en of gedragsproblemen.

Door hun problemen kunnen de patiënten van Wier tijdelijk niet terecht in de ‘gewone’ gehandicaptenzorg. Met een IQ tussen de 50 en 85 zijn ‘reguliere’ psychiatrische behandelingen niet geschikt voor hen. Bij Wier krijgen patiënten een individuele benadering en een specialistisch behandelprogramma. Patiënten leren bij ons om te gaan met hun psychische problemen. Na hun behandeling stromen zij bijvoorbeeld door naar de reguliere gehandicaptenzorg of begeleid wonen. Zij verblijven dus tijdelijk bij ons.

Open kliniek

Bij de kliniek van Wier in Bilthoven verblijven straks 28 patiënten. Het is een open kliniek. Dat betekent dat patiënten tussen 7 uur ’s ochtends en 10 uur ’s avonds zelfstandig naar buiten kunnen. Daarover maken zij afspraken met hun behandelaar. Buiten die tijden zijn de deuren van de kliniek gesloten. Er is elke dag 24 uur per dag begeleidend personeel aanwezig.
Patiënten die hier verblijven hebben al een heel behandeltraject achter de rug in onze gesloten klinieken in Den Dolder. Hun verblijf bij de open kliniek van Wier is vaak het laatste deel van hun behandeling. Hier leren zij vaardigheden om weer te kunnen functioneren in de maatschappij. Het leren omgaan met meer verlof is hier een belangrijk onderdeel van. Ook zoeken we met hen naar een fijne plek om te gaan wonen.

Dagbehandeling en ambulant

Bij Wier bieden we ook dagbehandeling. Daarvoor komen patiënten naar Bilthoven toe voor hun behandeling en gaan zij aan het einde van de dag weer terug naar hun eigen woonplek. Dat zijn ongeveer 6 patiënten per dag. Dagbehandeling biedt uitkomst als behandeling aan huis niet voldoende is maar een opname niet nodig.

Daarnaast biedt ons klooster plaats aan een ambulant team. Dat is een team met specialisten die bij een patiënt op locatie (bijvoorbeeld thuis of in een andere instelling) zorg aanbieden.

Samenwerking open en gesloten klinieken

Alle patiënten die klinisch bij Wier komen verblijven altijd eerst bij één van onze gesloten klinieken in Den Dolder. Hun behandelaar beoordeelt samen met het behandelteam of de patiënt toe is aan de volgende stap met meer verlof. Daarbij maken zij steeds een inschatting van het risico voor de samenleving en de patiënt zelf. In de laatste stap van hun behandeltraject gaan zij naar de open kliniek in Bilthoven. Als het onverhoopt minder goed gaat, kan een patiënt ook even terug naar de gesloten kliniek in Den Dolder.

Hoe komen patiënten bij Wier terecht

Het grootste deel van onze patiënten komt bij Wier omdat zij vastlopen in het leven en daar hulp bij nodig hebben. Patiënten die gevaarlijk gedrag vertonen voor zichzelf of voor anderen kunnen ook bij ons terecht. Zij worden bijvoorbeeld aangemeld door een woonvoorziening in de verstandelijke gehandicapten zorg, een GGZ-instelling en soms een huisarts. Patiënten die een strafbaar feit hebben gepleegd worden meestal door de rechter bij ons geplaatst. Dat is bij ongeveer een derde van onze patiënten het geval. Zij worden eerst geplaatst in de forensische kliniek van Wier in Den Dolder (Wier+). Na een traject van intensieve behandeling komen zij in de laatste fase van hun behandeling in Bilthoven op weg terug naar de maatschappij.

Kennismakingsbijeenkomst

Via een – door coronamaatregelen – online kennismakingsbijeenkomst die Fivoor organiseert, stelt Wier zich graag aan iedereen voor. Deze bijeenkomst is op 11 januari om 20.00 uur. Deze bijeenkomst wordt gefaciliteerd door de gemeente De Bilt. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.fivoor.nl/bilthoven. Dan krijgt u van tevoren een link toegestuurd.

Ons doel

Mensen met een lichte verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en kunnen we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren. Dat is waarom we er zijn.

Uw aanspreekpunt

Bij Wier zijn teammanagers Petra Brune en Christa Schlundt Bodien uw vaste aanspreekpunten. Heeft u vragen? Maakt u zich zorgen over één van onze patiënten of ziet u gedrag dat u niet begrijpt? Of bent u benieuwd naar het werk van Fivoor in Bilthoven? Neem dan contact met hen op via 088 – 178 5100.

Meer informatie

Meer informatie over behandelcentrum Wier vindt u op de website van Fivoor. Meer informatie over de patiënten die wij behandelen vindt u op de website van Expertisecentrum De Borg. Het landelijke samenwerkingsverband gericht waar Fivoor onderdeel van is.