Informatie voor omwonenden van Wier Kliniek Open in Bilthoven

Informatie voor omwonenden van Wier Kliniek Open in Bilthoven

In januari 2022 is Behandelcentrum Wier verhuisd naar het voormalig klooster op bedrijvenpark Berg en Bosch in Bilthoven. Bij Wier behandelen wij mensen met een lichte verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben. Zij hebben daarnaast psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen maar zijn inmiddels gestabiliseerd. Behandelcentrum Wier is onderdeel van Fivoor.

Wier Kliniek Open

Bij Wier in Bilthoven verblijven 28 patiënten. Het is een open kliniek. Dat betekent dat patiënten tussen 7 uur ’s ochtends en 10 uur ’s avonds zelfstandig naar buiten kunnen. Daarover maken zij afspraken met hun behandelaar. Buiten die tijden zijn de deuren van de locatie gesloten. Er is elke dag 24 uur per dag begeleidend personeel aanwezig. Wij hebben een uitgebreid artikel geschreven waarin wij meer vertellen over Wier in Bilthoven.

Wier Kliniek Open
Play

Wier Kliniek Open

Bekijk de locatie van Wier Kliniek Open in Bilthoven.

Meer informatie

Veel gestelde vragen over de patiënten van Wier en de zorginhoud

Lees hier de antwoorden op de veel gestelde vragen over de patiënten van Wier en zorginhoud.

Door hun problemen kunnen de patiënten van Wier tijdelijk niet terecht in de ‘gewone’ gehandicaptenzorg. Met een IQ tussen de 50 en 85 zijn ‘reguliere’ psychiatrische behandelingen niet geschikt voor hen. Bij Wier krijgen patiënten een individuele benadering en een specialistisch behandelprogramma. Patiënten leren bij ons om te gaan met hun psychische problemen. Na hun behandeling stromen zij bijvoorbeeld door naar de reguliere gehandicaptenzorg of begeleid wonen. Zij verblijven dus tijdelijk bij ons.

Wat is het verschil met de Fivoor Wier instellingen in Den Dolder?

In Den Dolder zijn de twee gesloten afdelingen van Wier gevestigd: Wier Kliniek Gesloten en Wier+, een forensisch psychiatrisch afdeling. Bij een van deze gesloten klinieken in Den Dolder begint de behandeling van onze patiënten. Na hun behandeling stromen zij door naar een passende woonplek. Vaak begeleid wonen. De stap van een gesloten kliniek naar begeleid wonen is vaak te groot. Dus maken zij een tussenstap in onze open kliniek. Dat is de kliniek die wij openen in Bilthoven. Hier zitten dus patiënten in de laatste fase van hun behandeling en waarvan vastgesteld is dat ze geschikt zijn om geplaatst te worden in Wier Open.

Welke delicten hebben de 20 tot 30 procent van jullie patiënten gepleegd?

Dat gaat bij het grootste deel van de patiënten om diefstal, als dan niet met strafverzwarende omstandigheden. Het kan ook gaan om zwaardere delicten. Wij hebben geen patiënten met een zedendelict in behandeling. Die komen dus ook niet naar Bilthoven.

Bekijk hier een overzicht met cijfers van de patiënten van Wier.

Welk type stoornissen en ziektebeeld hebben de patiënten die behandeld worden?

Bij stoornissen kunt u denken aan trauma in de vroege jeugd, autisme, psychotische stoornissen, verslavingsproblematiek maar ook persoonlijkheidsproblematiek komt veel voor. Bij psychische problemen die onze patiënten hebben kunt u denken aan bijvoorbeeld stress omdat veel in het leven niet lukt of last van nare herinneringen uit het verleden.

Hoe worden patiënten begeleid?

Er zijn 24uur per dag medewerkers aanwezig, zoals verpleegkundigen en agogen. Binnen kantoortijden zijn er daarnaast ook vaktherapeuten, werkmeesters, maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters aanwezig. Buiten kantoortijden is er een avond, nacht en weekendhoofd aanwezig en kan zonnodig altijd een arts of psychiater inschakelen die in huis komt.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar behandelvisie-forensische-sglvg.pdf (deborg.nl).

Hoe ziet het dagprogramma van een patiënt eruit?

Er is een vaste dagroutine. Aanwezige medewerkers helpen zo nodig bij een goed en gezond dag- en nachtritme. Die dagroutine bestaat bijvoorbeeld uit: op tijd opstaan, vaste momenten voor maaltijden, corvee, huiskameroverleg. Binnen kantoortijden volgt de patiënt daarnaast een individueel behandelprogramma afgestemd op de draagkracht en problematiek van de patiënt. Zo vinden sommige patiënten een vol dagprogramma heel fijn, anderen hebben meer schakeltijd en rustmomenten nodig. Buiten therapietijd is er aandacht voor vrije tijdsbesteding.

Zijn het patiënten met aangeboren psychische stoornissen of zijn deze door bijvoorbeeld een ongeval ontstaan?

Onze patiënten hebben vanaf de geboorte of vanaf zeer jonge leeftijd een laag IQ en daarbij moeite om zich aan te passen aan de maatschappij die vaak erg ingewikkeld is. Psychiatrische problemen kunnen op latere leeftijd zijn ontstaan, vaak ook als gevolg van de verstandelijke beperking, omdat zij de wereld niet begrijpen.

Er zit nogal een verschil tussen een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen, waar ligt de precieze focus van de kliniek?

Wier is gespecialiseerd in patiënten met een lichte verstandelijke beperking (IQ tussen de 50 en 85) in combinatie met psychiatrische problemen. Juist die combinatie maakt behandeling complex. Door hun problemen kunnen de patiënten van Wier tijdelijk niet terecht in de ‘gewone’ gehandicaptenzorg, die meer op wonen dan op behandeling is gericht.. Met een IQ tussen de 50 en 85 zijn ‘reguliere’ psychiatrische behandelingen in de GGZ vaak niet geschikt voor hen.

Hoe zorgen jullie ervoor dat je niet misleid wordt door 'goed gedrag' zoals met Michael P is gebeurd? Heeft Michael P. ook bij jullie verbleven?

Wier is niet te vergelijken met FPA Utrecht, de kliniek waar Michael P. heeft verbleven. Michael P. was een zedendelinquent, die worden niet geplaatst bij Wier.

Wat is de gemiddelde verblijfsduur van patiënten? 

Patiënten verblijven tijdelijk bij Wier. Na hun behandeling stromen zij door naar een geschikte woonplek. De gemiddelde verblijfsduur bij Wier is 260 dagen. De opnameduur varieert van een maand tot een paar jaar.  Dat is de totale verblijfsduur bij Wier, niet alleen de tijd dat zij verblijven bij Wier Open

Wat bieden jullie precies voor zorg aan in het behandelcentrum in Bilthoven?

Wier is onderdeel van zorgorganisatie Fivoor. Wier biedt zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben. Zij hebben daarnaast psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen.
De behandeling van onze patiënten begint bij de gesloten klinieken in Den Dolder. Na hun behandeling stromen zij door naar een passende woonplek. De stap van een gesloten kliniek naar begeleid wonen is vaak te groot. Dus maken zij een tussenstap in onze open kliniek. Dat is de kliniek die wij openen in Bilthoven. Hier zitten dus patiënten in de laatste fase van hun behandeling. In deze fase ligt de focus op dagbesteding, werk, zelfstandig koken, en meer bewegingsvrijheid.

Kunnen er ook (ex-)zedendelinquenten worden geplaatst?

Forensische patiënten die door justitie bij Wier worden geplaatst zijn niet veroordeeld voor een zedendelict. Ook niet in het verleden.

Hoe ziet de behandeling voor deze patiënten er uit?

Risicogestuurd werken  staat centraal in de behandeling. De behandeling richt zich op alle levensgebieden. In de behandeling kijken we hoe de patiënt meer vaardigheden kan ontwikkelen: hiervoor moet onder meer de psychiatrische problematiek zo goed mogelijk behandeld zijn. De patiënt leert nieuwe dingen stap voor stap. Ook kijken wij tijdens de behandeling welke ondersteuning blijvend nodig is. De complexe problematiek van onze patiënten vraagt om behandeling op maat. Onze patiënten hebben veel tijd en herhaling nodig om in de praktijk te brengen wat ze hebben geleerd.

Samen met de patiënt stellen we de behandeldoelen vast. Daarbij proberen we te focussen op het anders omgaan met problemen. Hoe kan iemand beter met de lichte verstandelijke beperking omgaan én de sterke kanten optimaal benutten? Natuurlijk zijn niet alle problemen op te lossen. De lichte verstandelijke beperking verdwijnt niet en niet alle psychische stoornissen zijn te genezen. Maar ons doel is dat de patiënt zijn mogelijkheden kent en bij de blijvende beperkingen passende hulp accepteert.

Ik ben benieuwd naar de uitstroom van jullie patiënten; waar gaan ze wonen als zij bij jullie uitbehandeld zijn?

Veel patiënten gaan naar begeleid wonenprojecten. Wij werken samen met de 13 aanbieders voor verstandelijk gehandicaptenzorg in de regio. Waaronder Reinaerde, Lievegoed, Amerpoort, Sherpa, Abrona, ’s Heeren Loo en het Leger des Heils.

Blijft het aantal patiënten op 28 of wordt dit verhoogd? 

Er is plaats voor 28 kamers in het pand. Dit blijft dus 28.

Is Wier Kliniek Open een tbs-kliniek?

Nee, Wier Kliniek open is géén tbs-kliniek. In vaktermen heet een tbs kliniek een FPC: Forensisch Psychiatrisch Centrum. Fivoor beschikt over 1 tbs kliniek: FPC de Kijvelanden te Poortugaal. In een tbs-kliniek worden voornamelijk patiënten behandeld met een tbs dwangverpleging. Dat is een (zorg)maatregel opgelegd door de rechter. Tbs dwangverpleging kan daarna overgaan in een tbs transmuraal-verlof of proefverlof. Patiënten met dergelijke titels zijn in het verleden en heden niet opgenomen bij Wier Kliniek Open en er is ook geen aanleiding te denken dat dit wel aan de orde komt.

Behandelen jullie bij Wier Kliniek Open tbs'ers?

Bij Wier behandelen wij géén mensen in het kader van een tbs dwangverpleging. Bij Wier worden wel een aantal patiënten behandeld met een andere forensische zorgtitel/maatregel opgelegd door de rechter; daar bestaan 25 verschillende van. De delicten die daaraan ten grondslag liggen zijn minder zwaar en er is ander risico op terugval dan bij een tbs dwangverpleging.

Een van deze zorgtitels is de tbs voorwaarden. Patiënten met een tbs voorwaarden beginnen hun behandeling niet in een tbs kliniek omdat door experts ingeschat is dat dit niet nodig is. De behandeling van patiënten met deze maatregel of een andere forensische titel begint altijd bij Wier+ in Den Dolder. In de laatste fase van hun behandeling kan een aantal van hen naar Wier Kliniek Open in Bilthoven komen als zij daaraan toe zijn. Hier zitten patiënten in de laatste fase van hun behandeling en waarvan dus vastgesteld is dat ze geschikt zijn om geplaatst te worden in Wier Open. Hierna stromen zij door naar begeleid of zelfstandig wonen.

Wat houdt 'een laag risico' bij patiënten precies in en wie schat dit in?

Gedurende de behandeling en voor overplaatsing naar de open afdeling vindt er zorgvuldige risicotaxatie plaats. Alleen patiënten in de laatste fase van hun behandeling, waarvan vastgesteld is dat ze daar geschikt voor zijn, komen bij Wier Kliniek Open. Laag risico betekent in deze dat de patiënt geen gevaar vormt voor zichzelf en zijn of haar omgeving.

Mogen patiënten zonder begeleiding over het terrein of in de omgeving rondlopen?

Verlof is geen recht maar krijgt een patiënt als de inschatting is dat het verantwoord is. Patiënten komen in aanmerking voor verlof als de inschatting is dat dat veilig is en ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wier Kliniek Open is een behandelafdeling en geen woonafdeling. Wat is het verschil hiertussen?

Bij Wier zijn patiënten in behandeling voor hun problemen, feitelijk is Wier Kliniek Open dus een kliniek. Als patiënten voldoende behandeld zijn om te kunnen gaan wonen, stromen veel van hen door naar een woonplek in de verstandelijke gehandicapten zorg, waar vaak ook 24-uursbegeleiding is maar minder intensief. Het dagprogramma is daar vooral gericht op werken en dagbesteding in plaats van behandeling. Patiënten wonen dus niet bij Wier maar verblijven tijdelijk bij ons.

Veel gestelde vragen over de vestiging op Berg en Bosch in Bilthoven

Lees hier de antwoorden op de veel gestelde vragen over de vestiging op Berg en Bosch in Bilthoven.

Hoe zit het met vervoer van en naar Berg en Bosch? Het terrein is vrij slecht bereikbaar met het OV. Is het mogelijk een pendelbus in te gaan zetten?

Patiënten van Wier Open zijn vrij in hun beweging en zullen gebruik maken van de vervoersmogelijkheden die er zijn, zoals alle andere mensen op het terrein bij de andere instellingen. Zij reizen met het openbaar vervoer, de fiets, auto of krijgen een lift. De begeleiding heeft een bedrijfsauto tot zijn beschikking. Daar kan onder begeleiding, maar ook zelfstandig, gebruik van worden gemaakt.
Bij activiteiten, therapie en dagbesteding die buiten het terrein plaatsvindt, zorgt Wier zelf voor vervoer.

Welke ondersteuning geeft Wier aan de medewerkers van andere instellingen voor wat betreft de omgang met de patiënten van Wier?

Wier neemt verantwoordelijkheid voor het faciliteren van de behandeling, goede begeleiding en een goede risicoschatting. Pas als met behulp van een risicotaxatie is ingeschat dat onze patiënten voor de maatschappij of zichzelf geen gevaar vormen kunnen zij door naar de open afdeling in Bilthoven. U kunt er van op aan dat wij iemand pas plaatsen in Bilthoven als dat veilig is voor de patiënt en de omgeving. U hoeft zelf geen extra maatregelen te nemen voor uw eigen veiligheid door onze komst. Onze patiënten zijn net als u en ik onderdeel van de maatschappij. U hoeft niet anders met hen om te gaan.

Waarom moest de kliniek in den Dolder sluiten? Waarom is er voor deze locatie gekozen?

Onze open afdelingen zaten eerder verspreidt in woonwijken in Rhenen, Bosch en Duin (Kamperfoelie) en het dorp Den Dolder (Marterlaan). Deze afdelingen zijn tijdelijk gezamenlijk  geherhuisvest op de Willem Arntszhoeve in Den Dolder, in afwachting van verhuizing naar een nieuwe vaste plek in Bilthoven.

Op het B&B terrein verblijven verschillende kwetsbare personen (ouderen, schoolkinderen, peuters, verslaafden etc.); wordt er geëvalueerd of de Fivoor kliniek te combineren is met deze organisaties?

De patiënten van Wier Open zijn ook kwetsbare personen en passen daarmee goed in het zorgklimaat bij Berg en Bosch. Het spreekt voor zich dat wij samen met de gemeente, gebiedsmakelaar, wijkagent en de buren op het terrein regelmatig bespreken hoe het loopt.

Klopt het dat de andere klinieken van Fivoor weg moeten uit Den Dolder?

Wier+ en de andere klinieken van Fivoor moeten verhuizen uit Den Dolder. De Willem Arntsz Hoeve wordt verkocht aan een ontwikkelaar die er woningen gaat realiseren. Waar deze klinieken naar toe gaan is nog niet bekend. Er zijn geen concrete plannen om andere klinieken van Fivoor op Berg en Bosch te huisvesten. We oriënteren ons wel in de omgeving van Den Dolder omdat Fivoor een belangrijke regionale functie heeft.

Wat is de exacte locatie van het pand?

Wier opent half januari in pand 88, het oude klooster op bedrijvenpark Berg en Bosch.
Dat is ook te zien op de website van Berg en Bosch.

Veel gestelde vragen over veiligheid

Lees hier de antwoorden op de veel gestelde vragen over veiligheid.

Lopen omwonenden en andere instellingen op het terrein van Berg en Bosch enig risico? / Hoe zorgen jullie voor de veiligheid op en rond het terrein?

Wier heeft twee gesloten klinieken in Den Dolder. Daar begint de behandeling van onze patiënten. Na hun behandeling stromen zij door naar een passende woonplek. Vaak begeleid wonen. Voor een succesvolle overstap van een gesloten kliniek naar begeleid wonen, maken zij een tussenstap in onze open kliniek. Dat is de kliniek die wij openen in Bilthoven. Hier zitten dus patiënten in de laatste fase van hun behandeling. Zij vormen een zeer laag risico voor de maatschappij en voor de gebruikers van het terrein.

Het kan wel zijn dat onze patiënten zich anders gedragen dan u gewend bent of zich gedragen op een manier die u niet begrijpt. Als iemand bijvoorbeeld hardop in zichzelf praat kan dit beangstigend zijn.

Kunnen jullie de veiligheid van mijn medewerkers/kinderen garanderen?

Bij Wier Open in Bilthoven zitten patiënten in de laatste fase van hun behandeling. Zij vormen een zeer laag risico voor de maatschappij en voor de gebruikers van het terrein. Alleen als wij inschatten dat het veilig is, worden zij geplaatst in deze kliniek.

Hoe worden incidenten voorkomen/gemonitord, zijn er vaker incidenten? Hoe is de ervaring met incidenten in Den Dolder met patiënten van Wier Open?

Met onze patiënten bij Wier Kliniek Open zijn er buiten de kliniek vrijwel nooit incidenten. Als die er zijn dat is dat in de relationele sfeer en in directe nabijheid van de kliniek. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die ruzie met elkaar hebben over welk tv-programma aan mag staan.

Om incidenten te voorkomen heeft elke patiënt een persoonlijk plan waarin beschreven staat welk gedrag een patiënten laat zien als hij spanning ervaart. Wat hij/zij zelf kan doen om dit omlaag te brengen en wat de begeleiding daarin kan doen. Als we de signalen van spanning bij een patiënt herkennen, wordt dat gemeld. Zo zijn we er op tijd bij.

Hoe groot is de kans dat mijn kind/medewerker/klant in contact komt met patiënten van Fivoor?

De kans is aanwezig dat uw kinderen/medewerkers/klanten onze patiënten zien of tegenkomen. Zij wandelen tussen de programmaonderdelen door op het terrein of in de omgeving. Zij zijn net als u en ik onderdeel van de maatschappij.
Bij Wier Open in Bilthoven verblijven patiënten in de laatste fase van hun behandeling. Zij vormen een zeer laag risico voor de maatschappij en voor de gebruikers van het terrein.

Zou het zo kunnen zijn dat patiënten tijdens de ‘vrije uren’ doelloos in de omgeving rondzwerven?

Het grootste deel van het behandelprogramma vindt plaats binnen kantoortijden. Daarbuiten koken patiënten, eten ze samen, hebben zijn verschillende corveetaken, zijn er bezoektijden en beschikt het gebouw over ruimtes waar patiënten samen kunnen verblijven. In de avond wordt met regelmaat een rondje gelopen met de patiënten om zo aan voldoende lichaamsbeweging te komen. Het kan ook zo zijn dat patiënten zonder begeleiding en al dan niet vergezeld van medepatiënten buiten een rondje lopen of zitten, zeker op de warme dagen.

In Den Dolder is er een buurtcoach etc. Wat wordt er hier geregeld m.b.t omgevingsbeheer?

In Den Dolder verblijven 148 patiënten bij onze instellingen (in Bilthoven 28). De patiënten van andere zorginstellingen op hetzelfde terrein nog buiten beschouwing gelaten. In Den Dolder betreft het daarnaast gesloten afdelingen en patiënten in een eerdere fase van hun behandeling. In Bilthoven hebben wij daarom geen buurtcoach voorzien, de kliniek is zelf als direct aanspreekpunt beschikbaar. Met de gemeente hebben wij wel afgesproken om regelmatig te evalueren met de gebiedsmakelaar, wijkagent en de kliniek. Daarnaast hebben de betrokken teammanagers Petra Brune en Christa Schuldt Bodien korte lijnen met de instellingen op het terrein.

Kunnen de patiënten bij wangedrag op straat worden gezet?

Een gedwongen ontslag kan alleen in heel uitzonderlijke gevallen en alleen overdag worden ingesteld. En dan hebben wij – zoals elke andere zorginstelling- de verplichting om nazorg te regelen. Buiten kantoortijden plaatsen we een patiënt altijd terug naar een van de gesloten afdelingen. Bij spanning op de afdeling plaatsen we een patiënt indien noodzakelijk bijvoorbeeld op zijn kamer voor een afgesproken tijd. Daarna hebben we een herstelgesprek met deze persoon. Soms sturen we de patiënt even naar buiten om “tot zichzelf te komen”. Dat doen wij uiteraard alleen als dit veilig is voor de omgeving.

Hoe te handelen bij agressie in de omgeving?

Maakt u zich zorgen over één van onze patiënten of ziet u gedrag dat u niet begrijpt? Bel dan rechtsreeks de kliniek via telefoonnummer 088-178 5100. Dit is het nieuwe telefoonnummer van het klooster en dit wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week opgenomen. U wordt tijdens kantoortijden doorverwezen naar de betrokken managers Petra Bruné of Christa Schlundt Bodien. Buiten kantoortijden wordt u doorverbonden met het Avond, nacht en weekendhoofd.

 

Waarom kunnen patiënten tot 22 uur wegblijven?

Dat zijn de afspraken zoals die gelden bij Wier Kliniek Open. Patiënten hebben ruimte voor vrije tijdsbesteding en moeten bijvoorbeeld ook voldoende tijd hebben om terug te komen van verloven bij familie, naar wie de reisafstand lang kan zijn.

Wat gebeurt er bij niet-nakoming van de gemaakte afspraken met patiënten?

Er volgt altijd een gesprek. Als de gemaakte afspraak te moeilijk bleek, dan worden er kleinere stappen gemaakt. Als een patiënt bewust afspraken niet nakomt, dan hangen consequenties ook af van het soort afspraken en eventueel daaraan verbonden risico. Gedacht kan worden aan begeleide vrijheden, stopzetten van weekenverlof, een officiële waarschuwing of terugplaatsing naar de gesloten kliniek.

Speelt er ook verslavingsproblematiek en hoe monitort u dat?

Een deel van onze patiënten is bekend met drugsgebruik. De intensiviteit van monitoring is mede afhankelijk van het soort verslaving, en risico’s die daaruit voortkomen. Er worden urinecontroles en blaastesten ingezet. Daarnaast monitoren wij zeker ook op gedrag. Periodiek wordt een drugshond ingezet. Kamercontroles worden preventief en op indicatie ingezet.

Wat kunnen we verwachten rondom druggebruik op het terrein? Komst van dealers?

Een deel van onze patiënten is bekend met drugsgebruik. Dat ontmoedigen wij sterk bij Wier. Zeker terugval in harddrugsgebruik heeft altijd consequenties. Zoals teruggaan naar begeleide vrijheden of het terugplaatsen naar een van de gesloten klinieken. Drugsgebruik werkt niet goed samen met de behandeling die wij bieden. Wij kunnen drugs- en alcoholgebruik echter nooit helemaal voorkomen. Het kan zijn dat dealers onze patiënten interessant vinden als klant en naar het terrein komen. Daar doen wij altijd melding van bij de politie.

Wat is het risico voor de medewerkers van andere instellingen op het terrein?

Wij begrijpen dat u wilt weten of uw medewerkers veilig zijn op Berg en Bosch. Bij Wier Open in Bilthoven verblijven patiënten in de laatste fase van hun behandeling. Zij vormen een zeer laag risico voor de maatschappij en voor de gebruikers van het terrein. Er is voor ons geen reden om aan te nemen dat onze patiënten zorgen voor een hoger risico voor de veiligheid van u en uw medewerkers.

Vormen de patiënten van Wier Kliniek Open een gevaar voor (kwetsbare) kinderen op het terrein?

Er is voor ons geen reden om aan te nemen dat de onveiligheid van kinderen in de omgeving toeneemt door onze komst. Patiënten die door de rechter bij ons worden geplaatst omdat zij een misdrijf hebben begaan (forensische patiënten noemen we dat) zijn niet veroordeeld voor een zedendelict. Ook niet in het verleden. Wij zijn ook niet van plan die te gaan plaatsen bij Wier open. Bij Wier Open in Bilthoven verblijven patiënten in de laatste fase van hun behandeling. Zij vormen een zeer laag risico voor de maatschappij en voor de gebruikers van het terrein.

De kans is aanwezig dat uw kinderen onze patiënten zien of tegenkomen. Zij wandelen tussen de programmaonderdelen door op het terrein of in de omgeving. Zij zijn net als u en ik onderdeel van de maatschappij.

Veel gestelde vragen over communicatie en contact

Lees hier de antwoorden op de veel gestelde vragen over communicatie en contact.

Waarom is er zo laat pas gecommuniceerd over de komst van Wier naar Bilthoven?

In de zomer van 2021 hebben wij met de gemeente gesproken over de komst van dit behandelcentrum. Omdat het gaat om een open kliniek schatten wij destijds in dat het voldoende is om directe betrokkenen op het terrein te informeren, zoals we dit gewend zijn vanuit onze open afdelingen Zo is er contact gelegd met de school, diverse zorginstellingen en de beheerder van het terrein. Daarnaast hebben wij een artikel geschreven voor in de nieuwsbrief die naar alle organisaties op Berg en Bosch gestuurd wordt. Het idee was ook om een open huis te organiseren voorafgaand aan de opening 18 januari, maar vanwege corona hebben we dat helaas af moeten zeggen.

Wij hebben kortom ingeschat dat bij een dergelijke kliniek kleinschalige en gerichte communicatie voldoende zou zijn. Achteraf gezien hadden we dat wellicht anders moeten doen.

Hoe is de communicatie voor alle betrokkenen/partijen op het terrein?

Wij hebben rechtstreeks contact met een aantal (zorg)instellingen op het terrein. Als u nog andere ideeën heeft over de communicatie met de andere organisaties op het terrein dan horen wij dat graag via communicatie@fivoor.nl.

Hoe is het contact met de kliniek geregeld voor omwonenden?

We willen zo laagdrempelig mogelijk bereikbaar zijn als kliniek en voelen ons verantwoordelijk. We vertellen altijd bij plaatsing van een patiënt dat we willen samenleven als goede buren! Bij Wier zijn teammanagers Petra Brune en Christa Schlundt Bodien uw vaste aanspreekpunten. Schroom niet om contact op te nemen via 088-178 5100 en 06 – 132 115 39. Dit is het nieuwe telefoonnummer van het klooster en dit wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week opgenomen.

 

Waar kunnen omwonenden of medewerkers van andere instellingen op het terrein terecht met eventuele klachten over overlast?

Bij Wier zijn teammanagers Petra Bruné en Christa Schlundt Bodien daarom uw vaste aanspreekpunten. Bij vragen, zorgen over één van onze patiënten of gedrag dat u niet begrijpt. Het telefoonnummer 088-178 5100 of 06 – 132 115 39 van het klooster wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week opgenomen.

Fivoor algemeen
Behandelcentrum Wier van start op bedrijvenpark het Berg en Bosch

Behandelcentrum Wier van start op bedrijvenpark het Berg en ...

Nieuwsbericht lezen
Wier Kliniek Gesloten
Wier Open kliniek kijkt uit naar verhuizing

Wier Open kliniek kijkt uit naar verhuizing

Nieuwsbericht lezen
Wier Kliniek Gesloten
Cliënten van Wier helpen met ontruiming klooster

Cliënten van Wier helpen met ontruiming klooster

Nieuwsbericht lezen

Welke ondersteuning geeft Wier aan de medewerkers van andere instellingen voor wat betreft de omgang met de patiënten van Wier?

Wier neemt verantwoordelijkheid voor het faciliteren van de behandeling, goede begeleiding en een goede risicoschatting. Pas als met behulp van een risicotaxatie is ingeschat dat onze patiënten voor de maatschappij of zichzelf geen gevaar vormen kunnen zij door naar de open afdeling in Bilthoven. U kunt er van op aan dat wij iemand pas plaatsen in Bilthoven als dat veilig is voor de patiënt en de omgeving. U hoeft zelf geen extra maatregelen te nemen voor uw eigen veiligheid door onze komst. Onze patiënten zijn net als u en ik onderdeel van de maatschappij. U hoeft niet anders met hen om te gaan.