triangle
Publicaties Gepubliceerd / Onderzoeksprojecten

LVB en een lage emotionele ontwikkeling (Bron: Nurse Academy GGZ)

Nathalie Kruit en Hannemieke Wessels hebben samen het artikel ‘LVB en een lage emotionele ontwikkeling’ gepubliceerd. Nathalie is verpleegkundig specialist GGZ bij het forensisch FACT-team en Hannemieke is GZ-psycholoog, beide werkzaam bij Ambulant Centrum Rotterdam.

In de forensische zorg is de omvang van de groep met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid groot en binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg (VG) wordt een toename van psychiatrische problematiek gezien. De emotionele ontwikkeling heeft invloed op het gedrag van patiënten met een LVB en kan een verklarende factor zijn voor probleemgedrag.

Casus

Daniel (29 jaar) is op zijn 19e vanuit de Antillen naar Nederland gekomen. Vanaf zijn jeugd vertoonde hij problematisch gedrag. Zijn agressie nam steeds ernstigere vormen aan en de familie had geen invloed meer op Daniel. Hij werd in Nederland in een kliniek voor verslavingsproblematiek opgenomen. Hier is de diagnose schizofrenie, middelengebruik en impulsregulatieproblematiek gesteld. Door het aanhoudende probleemgedrag en de agressie lukt het niet stabiliteit in Daniels leven te brengen.

Onderzoek

Na het aanpassen van het dagprogramma wordt een verandering in het gedrag van Daniel gezien. Dossieronderzoek samen met deze observatie doen sterk vermoeden dat Daniel een verstandelijke beperking heeft. De beperkte intelligentie heeft invloed op zijn functioneren.

Het emotionele domein

Het emotionele functioneren speelt een grote rol in het leven van de mens. Gedurende de dag worden verschillende emotionele behoeften ervaren, op basis waarvan keuzes gemaakt worden. Tijdens de ontwikkeling maakt ieder kind dezelfde emotionele ontwikkelingsfase door. Bij kinderen met LVB kunnen tijdens de ontwikkeling complicaties ontstaan.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het in kaart brengen van de emotionele ontwikkeling de professional ondersteunt bij het beschrijven van gedrag dat bij een patiënt met LVB gezien wordt. Hierdoor kan het gedrag beter verklaard worden. De uitkomsten helpen bij het zoeken naar een oplossing voor het voorkomen en hanteren van probleemgedrag.

Publicatie

Het artikel is gepubliceerd in het tijdschrift van Nurse Academy GGZ nummer 1 2021. Nurse Academy is bijscholing via een vaktijdschrift met online toetsen.

Lees hier het volledige artikel