triangle
Publicaties Gepubliceerd / Onderzoeksprojecten

Onderzoek naar de bereidheid van clinici om te werken met patiënten met ASPD (bron: Clinical Psychology & Psychotherapy)

Recent verscheen een internationale publicatie van Arno van Dam, Madeleine Rijckmans en Louisa van den Bosch, met de titel 'Explaining the willingness of clinicians to work with patients with antisocial personality disorder using the theory of planned behaviour and emotional reactions'. Madeleine Rijckmans is senior wetenschappelijk onderzoeker bij FARID en GZ-Psycholoog i.o. Psychotherapeut bij het Ambulant Centrum Tilburg. Ook verschillende behandelaren van Fivoor (o.a. psychologen, verpleegkundigen en psychiaters) hebben voor het onderzoek vragenlijsten ingevuld voor de dataverzameling.

In de (forensische) geestelijke gezondheidszorg is de omvang van de uitsluiting van patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASPD) in behandelprogramma’s een ernstig probleem. Het gedrag van personen met ASPD heeft namelijk een grote impact op zowel de patiënten zelf als op de samenleving. En lijkt er veel stigma te bestaan. Clinici ervaren vaak fors negatieve emoties tijdens het behandelen van patiënten met ASPD.

Onderzoek

Er is nog weinig bekend over waarom sommige clinici wel bereid zijn om met deze patiënten te werken en waarom anderen niet. In dit onderzoek is er door middel van de Theory of Planned behaviour (TPB) gekeken naar welke factoren de bereidheid om met deze doelgroep te werken, beïnvloeden en welke maatregelen nodig zijn om de motivatie van clinici te kunnen verhogen. Dit is onderzocht door middel van onder andere een vragenlijst op basis van de TPB, de Feeling Word Checklist en vragen over de opgedane relevante ervaring en opleiding

Bevindingen

Dit onderzoek bevestigt de beperkte bereidheid om met ASPD-patiënten te werken, met name in de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Eventuele opgedane ervaringen, onderwijs over cluster B persoonlijkheidsstoornissen en het ervaren van verbaal en/of fysiek geweld in de klinische praktijk, konden onvoldoende verklaren waarom clinici al dan niet gemotiveerd waren om deze patiënten te behandelen. Attitude, ervaren sociale norm en in het bijzonder gedragscontrole lijken deze bereidheid wel te kunnen verklaren en voorspellen.

Dit onderzoek geeft meer inzicht in waarom sommige clinici bereid zijn om met ASPD-patiënten te werken en anderen niet, welke factoren deze bereidheid beïnvloeden en hoe nascholing vormgegeven zou moeten worden om de motivatie hiertoe te vergroten.

Gepubliceerd

Het artikel is gepubliceerd in Clinical Psychology & Psychotherapy.

Lees het onderzoek