triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Even voorstellen: het Fivoor-projectteam

Het Fivoor-projectteam bestaat uit medewerkers vanuit verschillende afdelingen binnen Fivoor. Per regio waar de Levensloopaanpak wordt geïmplementeerd is er namens het Ambulant Centrum een vast aanspreekpunt, een regiocoördinator. De kern van het projectteam wordt gevormd door Elsa Doze (Directeur programma netwerksamenwerking) en Stella Docters van Leeuwen (Beleidsadviseur programma netwerksamenwerking).

Elsa Doze - Directeur programma netwerksamenwerking

“Als projectteam werken we aan de uitrol van de Levensloopaanpak door processen uit te werken, rollen en verantwoordelijkheden te beschrijven, praktische documenten te ontwikkelen, op- en afschaalroutes helder in beeld te brengen, en netwerkpartners te informeren over hoe de Levensloopaanpak werkt. Veel tijd en energie steken we ook in het maken van afspraken met én tussen netwerkpartners over wie wat doet in de uitvoering. En ten slotte maken we ons achter de schermen hard voor een structurele financiële infrastructuur.”

Elsa Doze - Directeur programma netwerksamenwerking

Stella Docters van Leeuwen - Beleidsadviseur programma netwerksamenwerking

“Voorkomen dat een cliënt tussen wal en schip valt, dat wil toch iedereen die in de zorg werkt? Mooi om hier een bijdrage aan te kunnen leveren binnen het project Levensloopaanpak.”

Stella Docters van Leeuwen - Beleidsadviseur programma netwerksamenwerking

Pauliene van der Linden - Directiesecretaresse

“Het maken van afspraken voor de Levensloopaanpak tussen de verschillende zorg- en netwerkpartners in de keten, is een uitdagende maar zeker een mooie klus. Op deze manier zorgen we er met zijn allen voor dat de continuïteit van intensieve ondersteuning en zorg voor cliënten gewaarborgd blijft.”

Pauliene van der Linden - Directiesecretaresse

Yuri Dullemans - Regiocoördinator Hollands-Midden

“Levensloopaanpak is voor mij: Korte lijnen in de keten, samenwerken, doorzetten en er zijn voor onze cliënten.”

Yuri Dullemans - Regiocoördinator Hollands-Midden

Nikki Waning - Regiocoördinator Zuid-Holland-Zuid

“Out of the box samenwerken in goede en slechte tijden om tot een goed plan te komen voor onze cliënten, dat is voor mij de levensloopaanpak.”

Nikki Waning - Regiocoördinator Zuid-Holland-Zuid

Kirsten van Tongeren - Regiocoördinator Haaglanden

“De ‘keten met de handen in het haar’ is één van de inclusiecriteria. Door met alle partners de krachten te bundelen kunnen we echt het verschil te maken. Dat betekent samen doorzetten, met een open blik over de schotten heen en met vertrouwen in elkaar en met hoop voor cliënt. Daar sta ik voor.”

Kirsten van Tongeren - Regiocoördinator Haaglanden

Maureen Biharie - Zorgverkoop & Business Development

“Ook de financiers zijn het eens over het nut van de Levensloopaanpak en de langdurige betrokkenheid bij deze complexe doelgroep. De volgende stap is nu om te komen tot een duurzame financiële oplossing voor deze aanpak.”

Maureen Biharie - Zorgverkoop & Business Development

Andere leden projectteam

Herman Segers – Teammanager Patiëntenzorg Hollands Midden
Henk de Bruijn – Regiocoördinator de Baronie en Midden-Brabant
Stefan Bruinsma – Regiocoördinator Utrecht
Iris Weber
 – Regiocoördinator Rotterdam Rijnmond
Nathalie Kruit – Regiocoördinator Rotterdam Rijnmond
Miriam Houweling – Procesregisseur Patiëntenlogistiek & Zorgadministratie
Lesley Mahdad-Matitawaer – Specialist Zorgadministratie
Klaas-Jan Hollaar – Controller
Willeke van der Eijk – Communicatieadviseur
Miriam van Dijk – Communicatieadviseur

Over Fivoor

Fivoor behandelt en begeleidt volwassenen en jongeren met complexe problemen. Mensen die voor zichzelf, voor anderen om hen heen of voor de samenleving een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend/ontwrichtend gedrag vertonen. We richten ons ook op hun leefomgeving; de onderliggende problematiek bestaat uit een psychiatrische stoornis, bijna altijd in combinatie met verslavingsproblematiek of andersoortige stoornissen.

Met een regionaal aanbod van forensische en intensieve psychiatrische zorg, begeleiden onze patiënten op verschillende levensterreinen: wonen, werk, scholing, relaties, financiën. Onze integrale behandelprogramma’s zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Door intensieve samenwerking met de reguliere GGZ en met partners als de penitentiaire inrichtingen, Openbaar Ministerie en politie willen we de maatschappelijke veiligheid vergroten: risico’s reduceren en de kans op recidive terugdringen.

Meer weten over Fivoor?