triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Even voorstellen: het Fivoor-projectteam

Het Fivoor-projectteam bestaat uit medewerkers vanuit verschillende afdelingen binnen Fivoor. De afdelingen Zorginkoop, Control, Communicatie, Bedrijfsvoering en Patiëntenlogistiek-Zorgadministratie(PLZA) zijn vertegenwoordigd. Per regio waar de Levensloopaanpak wordt geïmplementeerd is er namens het Ambulant Centrum een vast aanspreekpunt, een regio-coördinator. De kern van het projectteam wordt gevormd door projectleider 'Levensloopaanpak' Elsa Doze en projectondersteuner Stella Docters van Leeuwen.

Over Fivoor

Fivoor behandelt en begeleidt volwassenen en jongeren met complexe problemen. Mensen die voor zichzelf, voor anderen om hen heen of voor de samenleving een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend/ontwrichtend gedrag vertonen. We richten ons ook op hun leefomgeving; de onderliggende problematiek bestaat uit een psychiatrische stoornis, bijna altijd in combinatie met verslavingsproblematiek of andersoortige stoornissen.

Met een regionaal aanbod van forensische en intensieve psychiatrische zorg, begeleiden onze patiënten op verschillende levensterreinen: wonen, werk, scholing, relaties, financiën. Onze integrale behandelprogramma’s zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Door intensieve samenwerking met de reguliere GGZ en met partners als de penitentiaire inrichtingen, Openbaar Ministerie en politie willen we de maatschappelijke veiligheid vergroten: risico’s reduceren en de kans op recidive terugdringen.

Meer weten over Fivoor?