triangle
FACT-team 1 van AC Rotterdam ontvangt het CCAF-keurmerk
Nieuws / Ambulant Centrum Rotterdam

FACT-team 1 van AC Rotterdam ontvangt het CCAF-keurmerk

Het FACT-team 1 van Ambulant Centrum Rotterdam heeft met als eindcijfer een 9,4 het keurmerk Forensisch FACT ontvangen van het CCAF. Een super mooie beoordeling, het team én Fivoor is daar heel trots op!

Een score vanaf 8,8 en hoger levert een optimaal certificaat op. Op 15 december 2022 werd het team geauditeerd. De auditoren gebruikten voor het meten van de modelgetrouwheid het instrument Forensisch FACT 2019. Het keurmerk is drie jaar geldig.

Over het FACT-team 1 van Rotterdam

Over het team werd het volgende gezegd: ‘Het team kenmerkt zich door veelal ervaren hulpverleners die al langer binnen FACT werken. Er wordt gedreven en met veel energie gewerkt, waarbij veel geïnvesteerd wordt in de relatie met cliënt en systeem. Er is in samenwerking met het team modulair 1 een passend aanbod voor de doelgroep, waarbij er veelvuldige aandacht is voor levensgebieden die problematisch kunnen zijn en/of worden. Hiermee combineert het team herstelgericht werken met het forensische veld’.

Het behandelmodel Forensisch FACT

Cliënten die door het Forensisch FACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. FACT-teams ondersteunen deze cliënten praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg, het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het heel team en doelgroep- en wijkgericht werken.

CCAF keurmerk

Teams met een CCAF keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch FACT-model. Onderzoek toont aan dat teams die volgens dit model werken betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Cliëntenorganisatie, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers hebben dankzij het keurmerk inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Over CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van Forensisch FACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Forensisch FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op hun website.