triangle
FACT-team Ambulant Centrum Rotterdam ontvangt CCAF keurmerk
Nieuws / Ambulant Centrum Rotterdam

FACT-team Ambulant Centrum Rotterdam ontvangt CCAF keurmerk

Het Forensisch FACT-team 2 van het Ambulant Centrum Rotterdam heeft een audit gehad om opnieuw gecertificeerd te worden bij het CCAF. Voor het meten van de modelgetrouwheid is het instrument Forensisch FACT 2019 gebruikt.

Mooie beoordeling

Onlangs heeft het team de officiële beoordeling ontvangen. De eindscore hiervan is een 9,3! Dit resulteert in een nieuwe certificering voor een periode van drie jaar. Een mooie prestatie om trots op te zijn, van harte gefeliciteerd!

Over het team werd het volgende gezegd: “Er is het afgelopen jaar met veel inzet en motivatie gewerkt aan het opbouwen van het team en het implementeren van de modelgetrouwheid. Het team straalt één en al positiviteit, hoop en energie uit. Het team sluit goed aan bij de diversiteit van de doelgroep. Cliënten zijn positief over het team en het team is merkbaar gericht op doorontwikkeling van de Forensisc​he FACT-werkwijze. Het teamdocument is iets om trots op te zijn​.”

Toetsing van FACT-teams door het CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van Forensisch FACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Forensisch FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Bekijk hier de pagina van het Forensisch FACT-team 2.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch FACT-model. Het is belangrijk d​​​at teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op de website​ van het CCAF.