triangle
FACT-team Ambulant Noord-Holland ontvangt opnieuw CCAF keurmerk
Nieuws / Ambulant Centrum Haarlem

FACT-team Ambulant Noord-Holland ontvangt opnieuw CCAF keurmerk

Het FACT-team van Ambulant Noord-Holland ontvangt opnieuw keurmerk Forensisch FACT! Teams met dit keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch FACT-model

Elke drie jaar worden de ACT en FACT-teams ge-audit. Voor het FACT-team van Ambulant Noord-Holland met een mooi resultaat. Een prachtige prestatie!

Meer informatie over het CCAF-keurmerk

Toetsing van het model door het CCAF
Het CCAF toetst de kwaliteit van Forensisch FACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Forensisch FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg
Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch FACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familievertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Het behandelmodel Forensisch FACT
De cliënten die door het Forensisch FACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.