triangle
Nieuws / FPC de Kijvelanden

Hervatting verlof en bezoek FPC de Kijvelanden

Naar aanleiding van de gijzeling en ontvluchting bij FPC de Kijvelanden op 1 maart 2020 zijn alle verloven van patiënten van FPC de Kijvelanden ingetrokken. Daarnaast is ook direct het (familie)bezoek stopgezet. Dit was nodig om onderzoek te doen naar het incident, de kliniek grondig te doorzoeken en de rust te herstellen. Vervolgens heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid per 13 maart jl. bepaald dat, vanwege de coronacrisis, bezoek en verlof tijdelijk niet is toegestaan voor tbs-gestelden. Deze maatregel gold voor alle tbs-klinieken in Nederland. Eind mei heeft het ministerie bepaald dat de verloven en het bezoek per 2 juni 2020 weer stapsgewijs hervat mogen worden. Bezoek en met name verlof zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling en zijn essentieel om patiënten voor te bereiden op een veilige terugkeer in de samenleving.

Veiligheid en gezondheid voorop

Uiteraard staat bij het hervatten van verlof en bezoek de veiligheid en gezondheid van omwonenden, bezoek, medewerkers en patiënten voorop. Zijn er gezondheidsklachten bij patiënten of bezoek die kunnen wijzen op het coronavirus? Dan gaat het verlof of bezoek niet door. Daarnaast verwachten wij van patiënten en bezoek dat zij te allen tijde de geldende RIVM-richtlijnen volgen. Dit betekent onder andere dat zij 1,5 meter afstand bewaren, geen handen schudden of ander fysiek contact opzoeken en niezen en hoesten in hun elleboog.

Hervatting verlof

Met ingang van 2 juni wordt het verlof stapsgewijs hervat. Dit doen we zorgvuldig en gefaseerd en evalueren wij doorlopend. Hierbij houden we de volgende richtlijnen aan:

  • In eerste instantie zijn alle verloven begeleid zodat de begeleider kan beoordelen of en hoe de patiënt zich aan de RIVM-richtlijnen houdt.
  • Alleen de patiënten die daarvoor in aanmerking komen kunnen met verlof. Zij zijn recent opnieuw beoordeeld.
  • Patiënten mogen 1 keer per week, maximaal 2 uur met verlof.

Als wij zien dat dit goed verloopt en er geen coronabesmettingen worden geconstateerd, bekijken wij de mogelijkheden om het verlof verder uit te breiden. In dat geval starten wij eerst met het uitbreiden van de duur van het begeleid verlof. Vervolgens verkennen wij ook de mogelijkheid om onbegeleid verlof (bijvoorbeeld voor werk) weer op te starten, uiteraard alleen voor die patiënten die daarvoor in aanmerking komen.

Hervatting bezoek

Met ingang van 2 juni kunnen patiënten ook weer beperkt bezoek ontvangen. Bezoekers worden bij binnenkomst gecontroleerd volgens de aangescherpte toegangscontrole, zoals aangekondigd in de factsheet met de resultaten van het interne onderzoek naar het incident op 1 maart.

Verder gelden de volgende richtlijnen:

  • Alleen bezoek dat vooraf door ons gescreend is, mag op bezoek komen.
  • Bezoek is beperkt tot maximaal 1 uur per week, 1 bezoeker.
  • Alle bezoek is begeleid en in het zicht van medewerkers.
  • Bezoek vindt plaats in de sporthal en achter plexiglas.
  • De bezoekmomenten zijn aangepast, zodat we bezoek beter kunnen spreiden.
  • Daarnaast gelden de standaard hygiëne-maatregelen.

Afhankelijk van de landelijke maatregelen en evaluaties bekijken we hoe we dit stapsgewijs kunnen uitbreiden.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan horen we dat graag. Neem dan gerust contact op via communicatie@fivoor.nl.