triangle
Nieuws / FPC de Kijvelanden

FPC de Kijvelanden: Resultaten intern onderzoek naar gijzeling en ontvluchting op 1 maart

Op 1 maart 2020 slaagden twee patiënten van FPC de Kijvelanden erin om met behulp van een vuurwapen en een mes een medewerker te gijzelen en de kliniek te ontvluchten. Er is zowel in de kliniek als vervolgens daarbuiten geschoten op medewerkers en omwonenden, waarschijnlijk met losse flodders. Bij het incident is een medewerker licht gewond geraakt. Een van de twee vluchtende patiënten is bij de aanhouding overleden. De impact van het incident op medewerkers, patiënten en omwonenden is enorm.

Resultaten interne onderzoek bekend

Direct na het incident zijn er meerdere onderzoeken opgestart voor de waarheidsvinding, maar ook om situaties als deze in de toekomst te voorkomen. Omdat er veel betrokkenen en getroffenen zijn, willen wij de uitkomsten van deze onderzoeken zo snel mogelijk delen.

Het interne onderzoek van FPC de Kijvelanden is inmiddels afgerond. Dit onderzoek heeft risico’s blootgelegd, met name aangaande de toegangscontrole van bezoekers. Tegelijkertijd concludeert het onderzoek dat er ook zaken rondom het incident goed zijn gegaan. De resultaten van het onderzoek en de verbetermaatregelen die daaruit voortvloeien zijn gebundeld in de factsheet ‘Scherper op veiligheid’.

Andere onderzoeken

Zodra de resultaten van de externe onderzoeken definitief zijn, zullen wij daarover ook publiceren via onze website. Als deze resultaten aanvullende verbeterpunten opleveren, zullen indien nodig extra maatregelen worden genomen.

Omwonenden

Wij betreuren het zeer dat na de ontvluchting ook diverse inwoners van de gemeente Albrandswaard geconfronteerd zijn met een voor hen zeer beangstigende situatie. Wij begrijpen dat dit een grote invloed heeft op het veiligheidsgevoel van de inwoners van Albrandswaard. Zoals aan hen toegezegd tijdens een ingelaste informatieavond kort na het incident en op verzoek van de gemeente Albrandswaard, lichten wij dit document graag persoonlijk toe aan de gemeenteraad en omwonenden. Zij ontvangen op korte termijn een uitnodiging hiervoor. In verband met het coronavirus zoeken we samen met de gemeente Albrandswaard naar een passende vorm.

Veel gestelde vragen

Hier kunt u enkele vragen en antwoorden vinden over het incident op 1 maart.