triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Hoogleraar en Fivoor-bestuurder Erik Masthoff wil forensische psychiatrie klaarstomen voor de toekomst

Wereldwijd lijdt één op de acht mensen aan een psychiatrische stoornis en sinds corona neemt dit aantal toe. Het hebben van een dergelijke stoornis is een van de risicofactoren voor het plegen van delicten. Daarom is forensische psychiatrie zo belangrijk, betoogt Erik Masthoff, hoogleraar bij Tilburg University en bestuurder van Fivoor. Erik Masthoff houdt een inaugurele rede op 7 oktober 2022. Hierin gaat hij in op verbetermogelijkheden in de behandeling van forensisch patiënten. Hij pleit voor een bredere blik op behandelmethoden, met oog voor wetenschappelijke inzichten en innovaties waarbij de focus niet alleen moet liggen op de forensisch patiënten, maar ook op het zorgpersoneel dat met hen werkt.

Behandelmethoden in de forensische setting zijn gericht op het in kaart brengen en verminderen van het risico op recidive. Er is behoefte aan meer en betere assessmentmethoden en behandelstrategieën voor forensisch patiënten die bewezen valide en effectief zijn. Het is belangrijk dat het effect van behandelmethoden om terugval in crimineel gedrag te voorkomen over een langere periode gemeten wordt.

Daarnaast zou meer oog moeten zijn voor positieve psychologie en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten, als belangrijke factor voor goed functioneren in de maatschappij. Nieuwe inzichten op het gebied van biologie, positieve psychologie en technologie leiden bovendien tot kansrijke innovaties. Denk aan VR-technologie als aanvulling op bestaande behandelingen. Of wearables waarmee continu fysiologische reacties worden gemeten die kunnen duiden op toenemende stress of kans op agressie.

Tot slot schetst Masthoff het personeelsprobleem in de forensische setting. Naast de complexe arbeidsmarkt spelen daarbij een hoog verloop en dito verzuim een rol. Dit laatste kan beïnvloed worden door een verband tussen het behandelen en begeleiden van forensische patiënten met ernstige gedragsproblemen en een verhoogd risico op het ontwikkelen van werk gerelateerde stress en burn-out. Ook dit vraagt om een vernieuwende aanpak om te kunnen blijven voorzien in voldoende zorgpersoneel dat bestand is tegen de ingewikkeldheden van het werk en bovendien een goede kwaliteit van leven ervaart. (Bron: Tilburg University)

Volg de inaugurele rede via de livestream

Op 7 oktober 2022, 16:15 uur aanvaart Erik Masthoff zijn ambt en houdt hij een inaugurele rede. De titel van de rede is: Forensische psychiatrie next level: biologische, positieve psychologische en technologische toepassingen. De inaugurele rede is online te volgen via een livestream.

Over Erik Masthoff

Erik (D.M.) Masthoff (1971) is bijzonder hoogleraar ‘Forensic psychiatric development and quality of life’ bij het departement Ontwikkelingspsychologie van Tilburg University. Hij studeerde cum laude af in de geneeskunde bij de Rijksuniversiteit Limburg en specialiseerde zich nadien in de psychiatrie en cognitieve gedragstherapie. Later studeerde hij ook rechten, managementwetenschappen en cultuurwetenschappen en thans epidemiologie. Hij werkte in het ziekenhuiswezen, de reguliere GGZ en vanaf 2005 in de forensische psychiatrie als psychiater en daarnaast bekleedde hij diverse managementfuncties. Momenteel is hij psychiater en bestuurder bij Fivoor.

Over Erik Masthoff