triangle
Nieuws / Ambulant Centrum Tilburg

Nieuw adres Ambulant Centrum Tilburg

Wij streven continu verbetering na, wat inhoudt dat we altijd in beweging zijn. Continu verbeteren van onze patiëntenzorg, onze bedrijfsvoering en onze locaties. Na jarenlange zorgverlening vanaf onze locatie op de Alleenhouderstraat in Tilburg, zijn wij vanaf maandag 17 januari 2022 gevestigd op de Ringbaan-West 275 in Tilburg.

Ambulant Centrum Tilburg

Fivoor heeft als doel een veiligere samenleving. Bij Ambulant Centrum Tilburg hebben we jarenlange ervaring in de forensische psychiatrie. Wij bieden mensen met een psychiatrische en/of persoonlijkheidsstoornis die grensoverschrijdend gedrag vertonen door behandeling weer een kans. Met als doel dat deze mensen meer volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. We bieden zowel poliklinische behandeling als meer intensieve en outreachende FACT behandeling.

Quote van een patiënt

Behandelaanbod

Het behandelaanbod van het Ambulant Centrum Tilburg is bedoeld voor mensen die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie, bijvoorbeeld door grensoverschrijdend gedrag zoals agressie (thuis of elders), bedreiging, stelen, stalking en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het behandelaanbod is gericht op het verminderen van delictgedrag (‘gedrag dat niet mag’). Vaak is er sprake van andere bijkomende psychiatrische problematiek, zoals onder andere:

Wij bieden verschillende behandelvormen aan. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt een passend behandelaanbod gekozen. Behandeling kan bestaan uit individuele therapie, systeemtherapie (bijvoorbeeld partner-relatie therapie), medicatie en ondersteuning vanuit maatschappelijk werk. Vaak bestaat de behandeling uit een combinatie van deze behandelvormen.

Meer informatie over onze locatie in Tilburg.