triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Antes draagt forensische onderdelen over naar Fivoor en Fivoor draagt hoog intensieve zorg onderdelen over naar Parnassia

Zorgorganisaties Antes, Fivoor en Parnassia zijn op verschillende wijzen met elkaar verbonden. We werken, ieder vanuit onze eigen expertise, samen in dezelfde regio's en soms zelfs op dezelfde zorgterreinen aan goede psychiatrische zorg.

Sinds 1 november 2022 heeft Antes Zorg een deel van haar divisie Forensisch overgedragen aan Fivoor. Fivoor heeft het onderdeel HIZ Den Haag (Hoog Intensieve Zorg) overgedragen aan Parnassia Haaglanden.

Waarom deze overdracht?

De reden voor de overdracht van HIZ Den Haag van Fivoor naar Parnassia Haaglanden is gelegen in het feit dat de HIZ-afdelingen zeer intensief met Parnassia Haaglanden samenwerken en daar een logischere plek hebben in de zorgketen.

Het behandelaanbod van Antes dat wordt overgedragen aan Fivoor kenmerkt zich door de forensische verslavingsexpertise. Dit wordt gezien als aanvulling op en versterking van het huidige aanbod van Fivoor als forensisch specialist.

Gevolgen van de overdracht

Voor cliënten verandert er zo min mogelijk. Zowel Fivoor als Parnassia Haaglanden zetten de zorg zo veel mogelijk voort op dezelfde manier, op dezelfde locatie en met dezelfde gezichten. Ook voor de betrokken medewerkers proberen we veranderingen zoveel mogelijk te beperken. Zij blijven hun belangrijke werk doen met dezelfde soort cliënten.

Wijziging in verwijssystemen
In de verwijssystemen IFZO, Zorgdomein en Zocus aanmeldportaal verandert per 1 november de naamgeving van de onderdelen die overgaan. Hierbij wordt gedurende een half jaar nog vermeld dat het om voormalig Antes/voormalig Fivoor gaat.

Wijziging verplichte zorg
Indien cliënten die overgaan verplichte zorg ontvangen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz), dan wordt ook deze verplichte zorg overgedragen van de geneesheer directeur van de ene partij naar de geneesheer directeur van de andere partij. Dit is in dit geval echter geen andere persoon, omdat de geneesheerdirecteuren en hun medewerkers, al sinds februari via detachering verantwoordelijk zijn voor de onderdelen die nu overgaan. Er is dus alleen een formele wijziging van de zorgaanbieder. De cliënten die dit betreft worden hierover middels de artikel 8:16 procedure Wvggz geïnformeerd.

Aanvullende informatie

Clienten van Antes die overgaan naar Fivoor en hun naasten kunnen voor meer informatie terecht op www.fivoor.nl/vanAntesnaarFivoor.

De volgende onderdelen van de divisie Forensisch van Antes gaan over naar Fivoor:

De volgende onderdelen van Fivoor gaan over naar Parnassia Haaglanden:

N.B.: De overdracht betreft ook het Top Referent Trauma Centrum (TRTC-poli) en Gouden Regen.

Over Antes

Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes richt zich als ggz-instelling op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Antes heeft zes divisies, waaronder de divisie Forensisch.

Over Fivoor

Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg voor enerzijds cliënten met een forensische indicatie en anderzijds cliënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte.

 

Over Parnassia

Parnassia is specialist in psychiatrie en gevestigd in de regio’s Haaglanden en Noord-Holland. Parnassia behandelt en begeleidt volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en ouderen met psychiatrische problemen of dementie.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen over de overdracht, dan kunt u contact opnemen via overdracht@fivoor.nl.