triangle
Nieuws / FPC de Kijvelanden

Virtuele bijeenkomst voor inwoners van gemeente Albrandswaard over communicatie Fivoor en Antes

De gemeente Albrandswaard organiseert op woensdag 3 juni een virtuele bijeenkomst voor inwoners van de gemeente over de communicatie richting omwonenden vanuit Antes en Fivoor. Inwoners van Albrandswaard hebben tijdens eerdere ontmoetingen aangegeven dat er behoefte is aan informatievoorziening vanuit de instellingen van Antes en Fivoor, zowel in algemene zin als bij incidenten.

Opties voor informatievoorziening

De afgelopen tijd heeft de gemeente Albrandswaard met alle partijen om tafel gezeten en zijn er een aantal mogelijkheden op een rij gezet. Op 3 juni wil de gemeente deze opties voorleggen aan de inwoners om na te gaan of deze tegemoetkomen aan de verwachtingen.

Hoe kan ik mij aanmelden voor deze bijeenkomst?

Inwoners van Albrandswaard zijn van harte uitgenodigd voor een virtuele bijeenkomst op woensdag 3 juni 2020 vanaf 19:30 uur. Wie wil deelnemen kan zich aanmelden via een mail naar: b.jongerius@albrandswaard.nl.

Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgen deelnemers een link waarmee ze toegang krijgen tot de virtuele bijeenkomst. Ook ontvangen zij vooraf informatie over:

•             Welke informatie over Fivoor en Antes is waar te vinden (zoals omwonendenbijeenkomsten, klankbordgroep en bewonerscommissie, websites Fivoor en (uitbreiding) Antes, open dagen)

•             Communicatie in algemene zin

•             Mogelijkheden voor een alerteringssysteem.