triangle
Nieuws / FPC de Kijvelanden

(virtuele) Bijeenkomst voor omwonenden Albrandswaard

Op 1 maart 2020 slaagden twee patiënten van FPC de Kijvelanden erin om met behulp van een vuurwapen en een mes een medewerker te gijzelen en de kliniek te ontvluchten. Er is zowel in de kliniek als vervolgens daarbuiten geschoten op medewerkers en omwonenden, waarschijnlijk met losse flodders. Bij het incident is een medewerker licht gewond geraakt. De impact van het incident op medewerkers, patiënten en omwonenden is enorm.

Publicatie resultaten intern onderzoek

Direct na het incident zijn er meerdere onderzoeken opgestart voor de waarheidsvinding, maar ook om situaties als deze in de toekomst te voorkomen. Het interne onderzoek van FPC de Kijvelanden is inmiddels afgerond. De resultaten van het onderzoek en de verbetermaatregelen die daaruit voortvloeien zijn gebundeld in de factsheet ‘Scherper op veiligheid’.

(virtuele) Bijeenkomst voor omwonenden

Wij betreuren het zeer dat na de ontvluchting ook diverse inwoners van de gemeente Albrandswaard geconfronteerd zijn met een enorm beangstigende situatie. Wij begrijpen dat dit grote invloed heeft op het veiligheidsgevoel van de inwoners van Albrandswaard. Daarom vonden wij het belangrijk om de factsheet persoonlijk aan hen toe te lichten.

Dit is gebeurd tijdens een virtuele informatiebijeenkomst, waarbij omwonenden en belanghebbenden ook vragen konden stellen. De bijeenkomst vond digitaal plaats op donderdagavond 30 april en is goed verlopen. Ondanks wat technische uitdagingen was het prettig om, ondanks de beperkingen door corona, de omwonenden te treffen en hun vragen te kunnen beantwoorden.

De vragen die deze avond zijn gesteld zijn verwerkt op onze pagina met veel gestelde vragen over het incident.